thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 3

Lượt xem: 224
Số trang: 0
Mã số: 379195
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 17:18:39
Hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí bao gồm các phần chính: cung cấp nhiên liệu, cung cấp không khí, và bộ hòa trộn nhiên liệu với không khí Hư hỏng chủ yếu trong phần cung cấp nhiên liệu là: hỏng bơm, tắt lưới lọc, hở đường ống dẩn nhiên liệu dẩn đến mất khả năng tạo áp suất… Kiểm tra hệ thống trước khi chuẩn đoán : - Kiểm tra độ kín khít của hệ thống - Xác định khả năng lọt nước trong nhiên liệu bằng cách rửa sạch bầu lọc, xả hết nhiên liệu trong chế hòa kgí. - Làm sạch bầu lọc không khí bằng cách: rửa sạch lưới lọc và đổ đủ lượng dầu động cơ vào bầu lọc 2. Kiểm tra sự cung cấp nhiên liệu - Kiểm soát sự cung cấp nhiên liệu bao gồm: xác định Hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí bao gồm các phần chính: cung cấp nhiên liệu, cung cấp không khí, và bộ hòa trộn nhiên liệu với không khí Hư hỏng chủ yếu trong phần cung cấp nhiên liệu là: hỏng bơm, tắt lưới lọc, hở đường ống dẩn nhiên liệu dẩn đến mất khả năng tạo áp suất… Kiểm tra hệ thống trước khi chuẩn đoán : - Kiểm tra độ kín khít của hệ thống - Xác định khả năng lọt nước trong nhiên liệu bằng cách rửa sạch bầu lọc, xả hết nhiên liệu trong chế hòa kgí. - Làm sạch bầu lọc không khí bằng cách: rửa sạch lưới lọc và đổ đủ lượng dầu động cơ vào bầu lọc 2. Kiểm tra sự cung cấp nhiên liệu - Kiểm soát sự cung cấp nhiên liệu bao gồm: xác định
— Xem thêm —