Giáo án Toán 1 - BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Số trang: 10
Mã số: 379018
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Tên Bài Dy : BNG CNG VÀ TR
TRONG PHM VI 10
I. MC TIÊU :
+ Giúp hc sinh : -Cng c bng cng tr trong phm vi 10 .Biết vn
dụng để làm tn
- Cng c nhn biết v mi quan h gia phép cng
phép tr
- Tiếp tc cng c phát trin knăng xem tranh vẽ,
đọc và giải bài toán ơng ứng .
II. ĐỒ DÙNG DY HC :
+V trên bng ph bài tp 2 / 87 - 3 / 87 ( phn b) – Tranh bài tp 3a) / 87
+ B thc hành toán .
III. CÁC HOT ĐỘNG DY HC CH YU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chun bị đồ dùng hc tp
2.Kim tra bài cũ :
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ Gi 2 em học sinh đọc li bng tr trong phm vi 10 2 hc sinh
đọc phép cng phm vi 10
+ 3 hc sinh lên bng :
8 + = 10 3 + 7 10 10 – 1 9 + 1
10 - = 2 4 + 3 8 8 – 3 7 – 3
10 - = 8 10 - 4 5 5 + 5 10 – 0
+Nhn xét, sa bài chung nhc nh cách làm tng loi bài
+ Nhn xét bài cũ - Ktcb bài mi
3. Bài mi :
TG
HOẠT ĐỘNG CA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CA HC
SINH
Hot động 1 : Cng c bng cng tr
trong phm vi 10.
Mt :On bng cng bng trừ đã hc
-Yêu cu học sinh đọc thuc lòng c
bng cng bng tr phm vi 10 đã hc
-Hi ming gi hc sinh tr li
-8 em đọc thuc
8 + 2 = , 3 + 7 = , 10 -
2 =
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhanh mt s phépnh
-Nhận xét, tuyên dương hc sinh hc
thuc các bng cng tr
Hot đng 2 : Cng c mi quan h
gia phép cng và tr.
Mt : Thành lp ghi nh bng cng,
tr phm vi 10
-Giáo viên yêu cu hc sinh m SGK
làm các phép tính, t đin s vào ch chm
-Giáo viên hưng dn cho hc sinh
biết cách sp xếp các công thc tính trên
bng va thành lp và nhn biết quan h gia
các phép tính cng tr
Hot động 3 : Thc hành
Mt :Biết làm tính cng tr phm vi 10,
phát trin knăng xem tranh, đọc và gii bài
toán tương ứng.
-Giáo viênng dn hc sinh ln
lượt làm các bài tp
, 10 - 7 =
9- 3 = , - 3 = 7 , - 5 = 5
-Hc sinh điền s vào bng
cng,tr 10 bng bút c
-Hc sinh t làm bài vào v Btt
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 02:25:17
MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Vẽ trên bảng phụ bài tập 2 / 87 - 3 / 87 ( phần b) – Tranh bài tập 3a) / 87 + Bộ thực hành toán .
— Xem thêm —