Giáo án lớp 4:Kể chuyện: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

Số trang: 3
Mã số: 378666
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tuần 6 –T6 – K chuyện - 1 -
Kể chuyện
Tiết 6 : SỰ TÍCH HỒ BA BỂ
I/ Mục Tiêu:
Kiến thức : Hoc sinh nghe và kể được câu chuyện
K năng : Rèn cho học sinh kỹ năng kể chuyện mạch
lạc , biết vận dụng thủ thuật miêu tả sự việc trong quá
trình miêu tả .
Thái độ : Học sinh thấy được truyn thuyết nhằm
giải thíach sụ việc tring quá trình hình thành Hồ Ba Bể
, Thấy được một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta
nhưng đồng thời cũng khuyên người đời nên thật lòng
u thương yêu giúp người họan nạn .
II/ Chuẩn bị :
Giáo viên :Sách giáo khoa , hthống câu hỏi , tranh
minh hoạ .
Học sinh : sách,truyện đọc .
III/ Hoạt động dạy và học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ n định : (1’)
2/ Kim tra bài cũ. Pha – ê – tông
con thần mặt trời (4’)
Học sinh kể lại câu chuyn ,
nêu ý nghĩa câu chuyện
Giáo viên nhận xét .
3/ Bài mới : Sự tích Hồ Ba Bể
(1’)
Giáo viên giới thiệu bài ,
hôm nay chúng ta sẽ được
nghe kể câu chuyện nói về
mt thắng cảnh nổii tiếng ở
nước ta . Đó là “Sự tích Hồ
Ba Bể “
Hoạt động 1 : K chuyện ( 10 ‘ )
1/ Mc tiêu :Hc sinh cảm th
được nội dung câu chuyện
2/ Phương pháp :Kể chuyện , trực
Hát
2 học sinh .
Hoạt động cả lớp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tuần 6 –T6 – K chuyện - 2 -
quan .
3/ Đồ dùng : Tranh Hồ Ba Bể
4/ Cách tiến hành
Giáo viên kể lại toàn bộ câu
chuyện có tranh minh hoạ
Kết luận : Học sinh nắm
được nội dung câu chyện
Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyn ( 20
‘ )
1/ Mc tiêu : Học sinh nắm rõ nội
dung câu tuyện
2/ Phương pháp : Thảo luận
3/ Cách tiến hành :
Giáo viên kể đoạn 1 :
Bà Lão ăn xin xuất hiện với
dáng v như thế nào ?
Thái độ của mọi người đối
vi Bà Lao như thế nào ?
Kết luận : học sinh nắm nội dung
đoạn 1
Giáo viên kể đoạn 2 :
Đêm bà lão nhà bà goá
chuyện gì đã xẩy ra ?
Sang ra bà hiện lại nguên
hình và cho m con bà goá
những gì ?
Giáo viên kể đoạn 3 :
Đêm lễ hội sau đó xẩy ra
Hoạt động cả lớp
Đoạn 1 : Sự xuất hiện
của Bà lão ăn xin
Trông mụ that gớm
ghiếc , thân thể gầy còm
, lở loét , mùi hôi thối
xông lên khó chịu .
Đi đến đâu cũng bị xua
đuổi , may sao gặp hai
mẹ con kia tốt bụng đưa
v nhà .
Đoạn 2 : Chuyện lạ ở
nhà bà goá tốt bụng
trong đêm lễ hội
Bà llão ăn xin biến
thành con dao Long
khủng khiếp
Cho mẹ con bà goá gói
tro , dặn đem rắc quanh
nhà để tránh nạn , cho
them hai mảnh vỏ trấu
dùng để cứu người khác
khi gặp nạn
Đoạn 3 : Tai hoạ khủng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tuần 6 –T6 – K chuyện - 3 -
điều gì ?
Kết luận : Học sinh rút ra
được ý nghĩa của câu
chuyn
4/ Cng cố : (3’)
Học sinh kể lại toàn bộ câu
chuyện
Giao viên nhấn mạnh ý
Nghĩa câu chuyện
5/ Dặn dò: (2’)
Tập kể lại chuyện
Học nội dung câu chuyện
Giáo viên nhận xét .
khiếp xẩy ra trong đêm
l hội
Xẩy ra một trận lũ lớn
Mang v trấu thả xuống
nưóc đeể giúp ngưới
hoạn nạn
Học sinh kể từng đoạn
,_ cả câu chuyn
Học sinh kể lại toàn b
câu chuyện
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 02:08:09
I/ Mục Tiêu: Kiến thức : Hoc sinh nghe và kể được câu chuyện Kỹ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng kể chuyện mạch lạc , biết vận dụng thủ thuật miêu tả sự việc trong quá trình miêu tả . Thái độ : Học sinh thấy được truyền thuyết nhằm giải thíach sụ việc tring quá trình hình thành Hồ Ba Bể , Thấy được một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta nhưng đồng thời cũng khuyên người đời nên thật lòng yêu thương yêu giúp người họan nạn . II/ Chuẩn bị : Giáo viên :Sách giáo khoa , hệ thống câu hỏi , tranh minh hoạ . Học sinh : sách,truyện đọc . III/ Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định : (1’) Hát 2/ Kiểm tra bài cũ. Pha – ê – tông con thần mặt trời (4’) 2 học sinh .
— Xem thêm —