Giáo án chương trình đổi mới Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng

Số trang: 4
Mã số: 378531
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng
Kỹ năng: xếp cạnh - xếp nối tiếp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CU:
1. Phát triển thể lực
- Rèn luyn các cơ bắp, phát triển toàn thân
- Rèn luyn và phát triển các kỹ năng vn động: đi
bước đều, bước qua chướng ngại vật, đi theo
đường ngoằn ngoèo
- T chất: giúp trẻ vận động khéo leo, tự tin, mạnh
dạn
2. Phát triển giáo dục
- Ôn luyn kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ, vàng
- Mở rộng kỹ năng: xếp hình (xếp cạnh nhau, xếp
nối tiếp)
II. CHUẨN BỊ:
- Mỗi trẻ 3 gậy thể dục
- 1 túi bên trong để gậy xanh, đỏ, vàng
- Rổ đựng gậy màu xanh, đỏ, vàng
III. HƯỚNG DẪN:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TÊN
HOẠT
ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRẺ
Hot động
1:
Khởi động:
Hot động
2:
Trọng động
Bài tập phát
triển chung
với gậy
- Cô tạo tình huống có tiếng gõ cửa
- A, ông già Noel gởi quà cho các con nè.
Cô và các con cùng xem là quà gì nha!
- Đây là gì vậy các con?
- Gy màu gì?
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 gậy
- Bây giờ các con cùng chơi với gậy đi
- Các bác nông dân đâu cùng cô vác cuốc
ra đồng nè!
- Động tác tay: xem hôm nay trời nắng tốt
không các bác nông dân?
- Động tác chân: gieo hạt - nẩy mầm
- Động tác lườn: tưới cây
- Tr đi theo sự
hướng dẫn
của cô
- Tr đếm 1, 2,
3
- Gy
- Màu xanh, đỏ,
vàng
- Tr lăn tự do
- Tr đi đều
theo cô
- 2 tay cầm gậy
giơ lên cao, hạ
tay xuống
- 2 tay cầm gậy,
đứng lên, ngồi
xuống
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Động tác bật: làm mùa xong rồi, hoan
hô. Bật tại chỗ
Vận động cơ bản:
- Các bác nông dân vác cuốc về nhà nha,
đi theo nhịp trống của cô
- Các con xếp gậy xuống đất đi
- Bây giờ các con hãy bước qua gậy, sau
đó bật lại nha!
- Các bác nông dân cùng xếp bậc thang để
mình ra đồng nha!
- Mỗi bạn đã có 1 gậy bây giờ hãy ly
thêm 1 gậy nữa giống với màu gậy các
con đã có
- Cô hỏi màu vài tr
- Bây giờ con đường đến công viên đã b
hư rồi, các con cùng cô xếp lại đường đi
nha!
- Cho tr lần lượt đi trong đường hẹp
- Các con cùng xếp với cô thêm 1 đường
- Xoay người
qua trái, qua
phải
- Bật theo tiếng
trống của cô
- Tr đi vài lần
- Tr xếp
- Tr thực hiện
- Tr làm theo
u cầu của
- Tr lấy theo
u cầu của
- Tr đặt nối
tiếp nhau
thành 2 đường
song song tạo
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 02:02:08
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Phát triển thể lực - Rèn luyện các cơ bắp, phát triển toàn thân - Rèn luyện và phát triển các kỹ năng vận động: đi bước đều, bước qua chướng ngại vật, đi theo đường ngoằn ngoèo - Tố chất: giúp trẻ vận động khéo leo, tự tin, mạnh dạn 2. Phát triển giáo dục - Ôn luyện kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ, vàng - Mở rộng kỹ năng: xếp hình (xếp cạnh nhau, xếp nối tiếp)
— Xem thêm —