Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Lượt xem: 640
Số trang: 9
Mã số: 37832
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
GIÁO ÁN
Tên bài: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
Tên giáo sinh: Thiều Thị Hồng Nhung
Lớp: Văn học k7
Tên giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hải
Ngày 16 tháng 11 năm 2012
I. Mục đích, yêu cầu:
- Kiến thức:
+ Ôn tập, củng cố và nâng cao sự hiểu biết về hai phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ.
- Kĩ năng:
+ Tích hợp vốn sống, vốn văn chương đã học vào với các bàim văn với các bài
tự sự có yếu tố miêu tả.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận biết và vận dụng hai phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ.
II. Phương tiện, phương pháp giảng dạy
- Phương tiện giảng dạy:
+ Gv: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, thiết kế bài giảng…
+Hs: Sách giáo khoa, vở soạn văn, sách bài tập…
- Phương pháp giảng dạy:
+ Kết hợp nhiều phương pháp: Thảo luận, nêu vấn đề, gợi mở…
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Không kiểm tra bài cũ
3. Tiến trình bài mới
Lời vào bài:
Trong chương trình Ngữ văn THCS, các em đã được tìm hiểu qua về hai biện
pháp tu từ là ẩn dụ và hoán dụ. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ vận dụng những
kiến thức đó để làm tốt các dạng bài tập liên quan đến hai biện pháp tu từ này.
Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Thời
gian
- Gv: Để hình dung lại kiến
thức đã học trong chương
trình lớp dưới, đưa ra
hai ví dụ sau:
+ VD1:
Về thăm nhà Bác làng
Sen
hàng râm bụt thắp lên
lửa hồng”
( Nguyễn
Đức Mậu)
+ VD2:
“Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng
thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.”
I. Lý thuyết chung
1. Ẩn dụ
a. Khái niệm
-Ẩn dụ gọi tên sự vật
hiện tượng này bằng tên sự
vật hiện tượng khác nét
tương đồng nhằm tăng sức
gợi hình gợi cảm cho sự
diễn đạt.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(Minh Huệ)
- Gv: dụ 1, các từ
“thắp”, “lửa hồng” dùng
để chỉ sự vật hoặc hiện
tượng nào?
- Hs: suy nghĩ trả lời
+ Thắp: chỉ s nở hoa
+ Lửa hồng: chỉ màu đỏ
của hoa râm bụt.
Màu đỏ của hoa râm
bụt được so sánh như
đốm lửa hồng
chúng có sự tương
đồng với nhau về
hình thức bên ngoài:
màu sắc. Sự “nở hoa”
được so sánh với
hành động “thắp”
giữa chúng sự
tương đồng về cách
thưc thực hiện.
- Gv: trong dụ 2,
“người cha” được dùng
để chỉ ai? sao thể
ví như vậy?
- Hs: Suy nghĩ trả lời:
Người Cha trong câu
thơ được dùng để chỉ
Bác Hồ, bởi Bác Hồ
người cha những
phẩm chất giống nhau.
Tải xuống 5,000₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-30 15:45:21
GIÁO ÁN Tên bài: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ Tên giáo sinh: Thiều Thị Hồng Nhung Lớp: Văn học k7 Tên giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hải Ngày 16 tháng 11 năm 2012 I. Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: + Ôn tập, củng cố và nâng cao sự hiểu biết về hai phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. - Kĩ năng: + Tích hợp vốn sống, vốn văn chương đã học vào với các bài làm văn với các bài tự sự có yếu tố miêu tả. + Rèn luyện kỹ năng nhận biết và vận dụng hai phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. II. Phương tiện, phương pháp giảng dạy - Phương tiện giảng dạy: + Gv: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, thiết kế bài giảng +Hs: Sách giáo khoa, vở soạn văn, sách bài tập - Phương pháp giảng dạy: + Kết hợp nhiều phương pháp: Thảo luận, nêu vấn đề, gợi mở III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ - Không kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài mới F Lời vào bài: Trong chương trình Ngữ văn ở THCS, các em đã được tìm hiểu qua về hai biện pháp tu từ là ẩn dụ và hoán dụ. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ vận dụng
— Xem thêm —
Bình luận