Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN TẬP BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ

Lượt xem: 147
Số trang: 0
Mã số: 377936
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 01:37:03
Ôn tập bài TD phát triển chung với hoa TIỆN : hoặc cờ. HS thuộc bài chính xác. - Tung bóng một tay, bắt bóng bằng hai tay – HS biết cách thực hiện động tác tương đối đúng. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: và thực hiện tương đối - Sân trường - còi - 2 –3 em/1 quả bóng Ôn tập bài TD phát triển chung với hoa TIỆN : hoặc cờ. HS thuộc bài chính xác. - Tung bóng một tay, bắt bóng bằng hai tay – HS biết cách thực hiện động tác tương đối đúng. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: và thực hiện tương đối - Sân trường - còi - 2 –3 em/1 quả bóng
— Xem thêm —