Đề bài: Em hãy tả cảnh nhộn nhịp của sân trường em trong giờ ra chơi.

Lượt xem: 4445
Số trang: 0
Mã số: 377371
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 01:13:29
Hướng dẫn Bây giờ đó là cuối tiết hai, sõn trường vẫn vắng lặng. Ngoài kia, những tia nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Chú chim sơn ca hót véo von. Tiếng gió thổi vi vu. Hàng cây xanh rỡ rào làm cho sõn trường như một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Bỗng tùng! tùng! tùng! ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đó đến. chúng em đứng dậy chào cô rồi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Sân trường lúc trước im lặng là thế mà bỗng nghe nhộn nhịp hẳn lên. Các nhóm đó xác định được chỗ chơi của mỡnh. Tốp cỏc bạn nữ nhanh chõn xớ ngay một chỗ đá cầu dưới cây bàng. Các bạn nam cũng nhanh chân chộp ngay được chỗ mát để bắn bi. Hướng dẫn Bây giờ đó là cuối tiết hai, sõn trường vẫn vắng lặng. Ngoài kia, những tia nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Chú chim sơn ca hót véo von. Tiếng gió thổi vi vu. Hàng cây xanh rỡ rào làm cho sõn trường như một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Bỗng tùng! tùng! tùng! ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đó đến. chúng em đứng dậy chào cô rồi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Sân trường lúc trước im lặng là thế mà bỗng nghe nhộn nhịp hẳn lên. Các nhóm đó xác định được chỗ chơi của mỡnh. Tốp cỏc bạn nữ nhanh chõn xớ ngay một chỗ đá cầu dưới cây bàng. Các bạn nam cũng nhanh chân chộp ngay được chỗ mát để bắn bi.
— Xem thêm —