Giáo án chương trình mới: Lớp lá Chú bộ đội hành quân trong mưa

Số trang: 4
Mã số: 377052
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 00:58:18
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Đọc thuộc thơ, hiểu và cảm nhận được nội dung bài thơ: sự vất vả của các chú bộ đội trên đường hành quân ra trận. - Thể hiện được âm điệu nhịp nhàng , dồn dập theo nhịp 2/ 2 của bài thơ. - Phát triển ngôn ngữ văn học, trí nhớ có chủ định, NN diễn đạt cảm xúc. - Giáo dục trẻ lòng biết ơn , yêu mến chú bộ đội. II. CHUẨN BỊ : - Làm quen với bài thơ, hiểu nghĩa các từ khó, từ láy: lộp bộp, dồn dập. - Tranh minh họa bài thơ, bài hát thích hợp với chủ đề. - Một số NVL tạo hình, giấy màu cắt sẵn... III. TIẾN HÀNH: * Hoạt động 1:
— Xem thêm —