Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT

Số trang: 6
Mã số: 373745
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-31 06:20:02
Chuẩn bị được dụng cụ thí nghiệm và tiến hành được thí nghiệm và tiến hành được thí nghiệm phát hiện được diệp lục trong lá và carotenoit trong lá, củ, quả.
— Xem thêm —