Sinh học 7 - THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM

Số trang: 4
Mã số: 373662
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Bài 45: THỰC HÀNH
XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1.Kiến thức:
- Củng cố đánh giá, mở rộng bài học qua ng hình vđời sống và
tập tính của chim bồ câu và những loài chim khác.
2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát trên băng hình, Kĩ năng tóm tắt nội dung
đã xem trên băng hình.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bmôn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên : Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, băng hình
2. Học sinh : Hc sinh ôn lại kiến thức lớp chim.. Kẻ phiếu học tập
vào vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ. Gv kiểm tra sự chuẩn bị trước thực hành
3. Dy bài mới.
* M bài : GV Gii thiu nội dung bài thc hành
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
* Các hoạt động :
Hoạt động 1
Giáo viên nêu yêu cu của bài thực hành:
+ Theo nội dung trong băng hình.
+ Tóm tắt nội dung đã xem
+ Giữ trật tự, nghiêm túc trong giờ học.
Giáo viên phân chia các nhóm thực hành
Hoạt động 2: Học sinh xem băng hình
Giáo viên cho học sinh xem lần thứ nhất toàn bbăng hình, học sinh theo
dõi nắm được khái quát nội dung.
Giáo viên cho học sinh xem lại đoạn băng với yêu cầu quan sát:
+ Cách di chuyn
+ Cách kiếm ăn
+ Các giai đoạn trong quá trình sinh sản
Học sinh theo dõi băng hình, quan sát đến đâu điền vào phiếu học tập đến
đó.
Hoạt động 3: Thảo luận nội dung băng hình
Giáo viên dành thời gian để các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến
hoàn chnh nội dung phiếu học tập của nhóm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo viên cho học sinh thảo luận:
+ Tóm tắt những nội dung chính của băng hình
+ Kể tên những động vật quan sát được
+ Nêu hình thức di chuyển của chim
+ Kể tên các loi mồi và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài.
+ Nêu những đặc điểm khác nhau giữa chim trống và chim mái
+ Nêu tập tính sinh sản của chim.
+ Ngoài những đặc điểm có phiếu học tập, em còn phát hiện những
đặc đim nào khác?
- Học sinh dựa vào nội dung phiếu học tập trao đổi trong nhóm hoàn
thành câu trả lời.
- Giáo viên kẻ sẵn bảng gọi học sinh chữa bài.
- Đại diện nhóm lên ghi kết quả trên bảng các nhóm khác nhận xét, b
sung.
- Giáo viên thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi, tự sửa chữa.
Hoạt động 4 : Lồng ghép giáo dục môi trường
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh một số điều trong luật bảo vệ môi trường
năm 2005
+ Vấn đề hạn chế tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ
+ Vấn đề an toàn sinh hc
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-31 06:55:44
Kiến thức: - Củng cố và đánh giá, mở rộng bài học qua băng hình về đời sống và tập tính của chim bồ câu và những loài chim khác. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát trên băng hình, Kĩ năng tóm tắt nội dung đã xem trên băng hình. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.
— Xem thêm —