PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Hệ Thống Thi Trắc Nghiệm Chức năng Ôn Thi Trắc Nghiệm

Lượt xem: 136
Số trang: 30
Mã số: 37169
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Hệ Thống Thi Trắc Nghiệm
Chức năng Ôn Thi Trắc Nghiệm
Nhóm 4 – D08CNTT4
Võ Thanh Nga
Phạm Bích Ngọc
Khuất Thị Nụ
Trần Việt Phương
11/2011
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thành viên nhóm 4 - D08CN4 :
1. Võ Thanh Nga
2. Phạm Bích Ngọc
3. Khuất Thị Nụ
4. Trần Việt Phương
Mục lục
Mục lục...................................................................................................................................2
I. Khảo sát yêu cầu :...............................................................................................................3
1.1. Giới thiệu :...................................................................................................................3
1.2. Một số hình ảnh khảo sát các hệ thống làm bài ôn bằng phương pháp trắc nghiệm :. 3
1.3. Yêu cầu chức năng : ...................................................................................................5
II. Phân Tích Hệ Thống :........................................................................................................5
2.1. Biểu đồ use case :
............................................................................................................................................ 5
2.2. Kịch bản phân tích.......................................................................................................5
2.3. Biểu đồ lớp và đặc tả chi tiết lớp..................................................................................6
2.4. Biểu đồ tuần tự............................................................................................................8
2.5. Biểu đồ cộng tác..........................................................................................................8
2.6. Biểu đồ trạng thái :.......................................................................................................9
2.7. Biểu đồ hành động.....................................................................................................10
III. Thiết kế Hệ Thống :.........................................................................................................10
3.1. Thiết Kế Giao Diện :...................................................................................................10
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu :..............................................................................................16
IV. Cài đặt :...........................................................................................................................20
4.1. Cài đặt giao diện :......................................................................................................20
4.2. Cài đặt lớp thực thể : ................................................................................................22
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I. Khảo sát yêu cầu :
1.1. Giới thiệu :
Chức năng ôn thi trắc nghiệm theo yêu cầu, hay nói một cách khác thì đây là hệ thống hỗ trợ
kiểm tra đánh giá trình độ của học sinh sinh viên bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
và có tính chất tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng. Đây là hệ thống dành cho học sinh,
phụ huynh, giáo viên và các đơn vị giáo dục, các cá nhân/tổ chức như một công cụ hữu ích
trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng cũng như kết quả học tập của các học viên theo
ngành học của mình một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại với chi phí rất thấp.
1.2. Một số hình ảnh khảo sát các hệ thống làm bài ôn bằng phương pháp trắc nghiệm :
3
Tải xuống 5,000₫ (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-29 05:00:47
Mục lục I. Khảo sát yêu cầu : 2 1.1. Giới thiệu : 2 1.2. Một số hình ảnh khảo sát các hệ thống làm bài ôn bằng phương pháp trắc nghiệm : 2 1.3. Yêu cầu chức năng : 4 II. Phân Tích Hệ Thống : 4 2.1. Biểu đồ use case : 4 2.2. Kịch bản phân tích. 4 2.3. Biểu đồ lớp và đặc tả chi tiết lớp. 5 2.4. Biểu đồ tuần tự 7 2.5. Biểu đồ cộng tác. 7 2.6. Biểu đồ trạng thái : 8 2.7. Biểu đồ hành động. 9 III. Thiết kế Hệ Thống : 9 3.1. Thiết Kế Giao Diện : 9 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu : 15 IV. Cài đặt : 19 4.1. Cài đặt giao diện : 19 4.2. Cài đặt lớp thực thể : 21 I. Khảo sát yêu cầu : 1.1. Giới thiệu : Chức năng ôn thi trắc nghiệm theo yêu cầu, hay nói một cách khác thì đây là hệ thống hỗ trợ kiểm tra đánh giá trình độ của học sinh sinh viên bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan và có tính chất tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng. Đây là hệ thống dành cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và các đơn vị giáo dục, các cá nhân/tổ chức như một công cụ hữu ích trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng cũng như kết quả học tập của các học viên theo ngành học của mình một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại với chi phí rất thấp.
— Xem thêm —
Bình luận