Sáng kiến kinh nghiệm môn toán THCS

Số trang: 20
Mã số: 370981
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Trường THCS Ấn Tây GV: PHAN THỊ THU BA
Y DỰNG “LỚP HỌC TN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” THÔNG
QUAC T CHƠI TRONG NHỮNG TIẾT DẠY HỌC MÔN TN
THCS
I. MỞ ĐẦU:
1. Cơ sở và lí do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, năm học 2010-2011 ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm
học thứ nhất thực hiện phương pháp dạy học tích cực,năm thứ năm cuộc vận động
“Hai không” của Bộ GD&ĐT, năm học thứ ba thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mục tiêu chủ yếu của việc “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là làm sao tạo nên một môi trường giáo
dục an toàn, bình đẳng, lành mạnh, đảm bảo sự gần gũi, gắn với nhân dân, hội,
phụ huynh, học sinh, luôn tạo được sự thỏa mái, bình yên, hứng khởi cho từng học
sinh, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập
trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả cao,…
góc độ những giáo viên dạy học bộ môn Toán bậc THCS, chúng ta suy nghĩ,
nhận thức đóng góp cho phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” Bộ GD&ĐT đã phát động trong ba năm qua? Theo tôi, trước hết chúng
ta cần nhận thấy rằng: Nếu trong từng tiết dạy học bộ môn Toán, mỗi giáo viên bộ
môn đầu xây dựng được “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” thì nghĩa
chúng ta đã đóng góp được một phần “Nguyên liệu” để xây dựng nên: “Trường học
thân thiện, học sinh tích cực”.
Thế thì một câu hỏi đặt ra đây là: Làm sao để xây dựng được Lớp học thân
thiện, học sinh tích cực” một cách có hiệu quả nhất ? Trong ba năm thực hiện bản thân
tôi đã nhận ra một điều: Việc đưa các trò chơi vui nhộn, trí tuệ trên tinh thần “Học
chơi, chơihọc” vào các tiết dạy học nói chung và tiết dạy học môn Toán nói riêng,
sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để xây dựng nên: “Lớp học thân thiện, học
sinh tích cực”, Bởi vì, vui chơi vừa nhu cầu, vừa quyền lợi của các em học sinh,
ng kiến kinh nghiệm-n toán Năm hc
- 1 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trường THCS Ấn Tây GV: PHAN THỊ THU BA
giúp các em cân bằng được trạng thái tâm lí, tinh thần khi phải học hoài những bài
toán, những con số khô cứng, những tiết học căng thẳng,…Vui chơi còn phương
pháp giáo dục về hành vi đạo đức cho các em thuộc hạng nhanh nhất, đạt hiệu quả cao
nhất, kích cầu được sự hứng khởi, phấn chấn cho các em, hội tụ đông đảo các đối
tượng học sinh tham gia vui-học một cách nhiệt tình, trách nhiệm, hòa hợp thân
thiện. Xóa dần được ranh giới giữa học sinh khá giỏi học sinh yếu kém, học sinh
dân tộc kinh học sinh dân tộc ít người, học sinh con nhà giàu học sinh có gia
cảnh khó khăn,…
Từ những sở, nhận thức nêu trên, cộng thêm những kinh nghiệm nhỏ bản
thân đã tích lũy được trong những năm học qua. Tôi xin được đóng góp một Sáng kiến
kinh nghiệm tựa đề : Xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” thông
qua các trò chơi trong những tiết dạy học Toán THCS.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
a/ Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh từ khối 6 đến khối 9 Trường THCS Ấn Tây
b/ Phạm vi nghiên cứu:
- Các tiết dạy theo thời khóa biểu chính khóa và Tự chọn.
- Các nội dung liên quan đến vấn đề: “Học mà chơi , chơi mà học”.
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu chỉ đạo về: “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” của các cấp,…
3. Kế hoạch nghiên cứu:
a/ Nghiên cứu tài liệu:
Để thực hiện đề tài này, xuyên suốt năm học qua, tôi đã tích cực nghiên cứu các
tài liệu liên quan đến chủ đề của sáng kiến kinh nghiệm, chắt góp những nội dung, ý
ng kiến kinh nghiệm-n toán Năm hc
- 2 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trường THCS Ấn Tây GV: PHAN THỊ THU BA
kiến hay để bổ sung vào ý tưởng của mình, xâu chuỗi lại để lập nên dàn ý của sáng
kiến kinh nghiệm này.
b/ Nghiên cứu thực tế:
- Với những tiết dạy thích hợp, tôi mạnh dạn đưa một số trò chơi Toán học vào thực
để hiện ( Chủ yếu là những trò chơi bản thân tự đặt, tự chế ). Ghi chép lại những thành
công thất bại, những ưu điểm hạn chế để tiết sau thực hiện hoàn chỉnh hơn, hiệu
quả hơn.
- Nhờ đồng nghiệp dự giờ tiết dạy tổ chức trò chơi, để tranh thủ những ý kiến hay,
những ý kiến có lợi cho đề tài.
- Xem xét, so sánh hiệu quả về mặt tưởng, tâm lí học sinh chất lượng tiết dạy
giữa tiết dạy tổ chức trò chơi cũng tiết dạy đó lớp khác nhưng không tổ
chức trò chơi Toán học.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
1. Cách tổ chức trò chơi trong tiết dạy học Toán:
a/ Những điều cần thiết khi tổ chức trò chơi trong tiết dạy Toán:
Giáo viên bộ môn người đóng vai trò hướng dẫn, trung tâm thu hút học sinh
tham gia, trọng tài của các trò chơi. Do vậy giáo viên cần lưu ý một số vấn đề
sau:
- Giáo viên phải phong thái chững chạc, nghiêm túc nhưng lại hết sức vui vẻ, gần
gũi, hòa đồng với các em.
- Lời nói phải ràng, dễ hiểu, ấn tượng, luôn gây tạo sự hấp dẫn pha trộn ít hài
hước trong mỗi trò chơi. Nhằm tác động đến tình cảm, tâm lí và đem lại niềm vui tươi,
sự hứng thú trong học tập cho học sinh.
ng kiến kinh nghiệm-n toán Năm hc
- 3 -
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 14:07:14
Như chúng ta đã biết, năm học 2010-2011 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học thứ nhất thực hiện phương pháp dạy học tích cực,năm thứ năm cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT, năm học thứ ba thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mục tiêu chủ yếu của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là làm sao tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, lành mạnh, đảm bảo sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, xã hội, phụ huynh, học sinh, luôn tạo được sự thỏa mái, bình yên, hứng khởi cho từng học sinh, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả cao,… Trường THCS Ấn Tây GV: PHAN THỊ THU BA XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI TRONG NHỮNG TIẾT DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS  I. MỞ ĐẦU : 1. Cơ sở và lí do chọn đề tài : Như chúng ta đã biết, năm học 2010-2011 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học thứ nhất thực hiện phương pháp dạy học tích cực,năm thứ năm cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT, năm học thứ ba thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mục tiêu chủ yếu của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là làm sao tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, lành mạnh, đảm bảo sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, xã hội, phụ huynh, học sinh, luôn tạo được sự thỏa mái, bình yên, hứng khởi cho từng học sinh, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả cao,… Ở góc độ là những giáo viên dạy học bộ môn Toán bậc THCS, chúng ta suy nghĩ, nhận thức và đóng góp gì cho phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đã phát động trong ba năm qua? Theo tôi, trước hết chúng ta cần nhận thấy rõ rằng: Nếu trong từng tiết dạy học bộ môn Toán, mỗi giáo viên bộ môn đầu tư xây dựng được “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” thì có nghĩa là chúng ta đã đóng góp được một phần “Nguyên liệu” để xây dựng nên: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thế thì một câu hỏi đặt ra ở đây là: Làm sao để xây dựng được “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” một cách có hiệu quả nhất ? Trong ba năm thực hiện bản thân tôi đã nhận ra một điều: Việc đưa các trò chơi vui nhộn, trí tuệ trên tinh thần “Học mà chơi, chơi mà học” vào các tiết dạy học nói chung và tiết dạy học môn Toán nói riêng, sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để xây dựng nên: “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”, Bởi vì, vui chơi vừa là nhu cầu, vừa là quyền lợi của các em học sinh, Sáng kiến kinh nghiệm-Môn toán N ă m h ọ c- 1 - Trường THCS Ấn Tây GV: PHAN THỊ THU BA nó giúp các em cân bằng được trạng thái tâm lí, tinh thần khi phải học hoài những bài toán, những con số khô cứng, những tiết học căng thẳng,…Vui chơi còn là phương ...
— Xem thêm —
Bình luận