BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lượt xem: 27017
Số trang: 24
Mã số: 368467
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 24
Sao chép
BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
i 1:
Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư:
Năm đầu tư 1 2 3 4
Vốn thực hiện (triệu đồng) 1000 1700 2000 1500
Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi:
a) Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ
theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm
trả hết nợ?
b) Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả
gốc và lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu?
Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường
hợp a và b).
i 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần 800 triệu đồng.
Cho r = 10%/năm.
a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám
năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền?
b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào
năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền?
c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng trả vào năm thứ tám 500 triệu
đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền?
d) Nếu người đó muốn trả o năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm
mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền?
e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì
riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?
i 3:
Một doanh nghiệp được chọn 1 trong 2 phương án trả nợ vay đầu tư như sau:
- Phương án 1: Trả liên tục đều đặn trong 10 năm, mỗi năm 380 triệu đồng (trả đầu
mỗi năm)
- Phương án 2: Trả làm 2 lần vào đầu năm thứ 5 cuối năm thứ 8 mỗi lần 2.350
triệu đồng
a) Hãy chọn phương án trả nợ có lợi hơn nếu tỷ suất chiết khấu quy định là 10%/năm
b) Nếu tỷ suất chiết khấu 12%/năm thì số tiền trả mỗi lần trong phương thức 2
bao nhiêu để 2 phương thức trả nợ là hoàn toàn như nhau.
i 4:
Hãy tính chi phí tối đa nhà đầu thể chấp nhận được để mua bản quyền
khai thác một mỏ dầu khí. Biết rằng sau 3 năm nữa mới bắt đầu đi vào khai thác. Dự
kiến sẽ đem lại lợi nhuận 1400 triệu đồng vào năm thứ 4sau đó mỗi năm giảm 200
triệu cho đến năm thứ 11 (tất c 8 năm khai thác). Giá trị thanh dự kiến bằng 0.
Biết rằng vốn đầu tư phải đi vay với lãi suất 20%/năm.
i 5:
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Công ty A mua sắm một dây chuyền sản xuất của công ty B. Theo dự kiến công ty
A sẽ phải trả tiền cho công ty B trong 15 năm tới như sau:
- Trong 5 năm đầu mỗi năm trả 6 tỷ đồng
- Trong 4 năm tiếp theo mối năm trả 8 tỷ đồng
- Trong 6 năm còn lại mỗi năm trả 10 tỷ đồng.
Biết các khoản nợ được thanh toán vào cuối mỗi năm.
Công ty A lại đề nghị trả ngay 56 tỷ đồng cho công ty B sau khi mua. Nếu tỷ suất
lợi nhuận vốn là 10%/năm thì công ty B nên chấp nhận phương thức thanh toán nào?
i 6:
Nhà đầu tài chính đầu 50 triệu đồng vào thời điểm đầu năm. Sau 3 năm đầu
thêm 100 triệu đồng, sau 5 năm đầu thêm 200 triệu đồng. Hỏi sau bao nhiêu năm
nhà đầu tư có tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng, biết lãi suất kinh doanh là 7%/năm.
i 7
Một người mua một bất động sản theo phương thức trả góp như sau:
Trả ngay 100 triệu đồng, sau đó từ quý thứ 3 c cuối mỗi quý trả 10 triệu đồng
liên tục trong 8 quý. Hỏi:
a) Nếu lãi suất 5%/quý, cho biết giá trị hiện tại của bất động sản đó bao
nhiêu?
b) Nếu người đó muốn trả ngay một lần vào cuối quý thứ năm thì số tiền cần phải
trả là bao nhiêu?
c) Nếu người đó muốn trả đều đặn o cuối mỗi quý trong ng 10 quý liền t
mức trả này là bao nhiêu?
i 8
Một dự án đầu tư có tiến độ thực hiện vốn đầu tư như sau:
Năm đầu tư 1 2 3 4
Vốn thực hiện (triệu đồng) 2000 3000 2500 2000
Đây là vốn đi vay với lãi suất 10%/năm. Năm thứ 5 dự án bắt đầu đi vào sản xuất.
Hỏi:
a. Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết
nợ theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm trả
hết nợ?
b. Nếu người cho vay chưa đòi nợ ngay. Tính tổng nợ đến đầu năm thứ 6 kể từ khi
sản xuất.
Biết rằng lãi suất vay trong thời gian sản xuất là 9%/năm
i 9
Một doanh nghiệp vay vốn từ 3 nguồn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.
- Nguồn thứ nhất vay 100 triệu đồng, kỳ hạn quý với lãi suất 1,5%/tháng.
- Nguồn thứ hai vay 150 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 1,7%/tháng.
- Nguồn thứ ba vay 120 triệu đồng, kỳ hạn năm với lãi suất 1,8%/tháng.
Dự kiến sau 3 năm kể từ khi vay vốn, d án đi vào hoạt động đạt doanh thu
hàng năm 150 triệu đồng, chi phí các loại hàng năm (chưa khấu hao) 60 triệu
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
đồng. Hỏi dự án nên đầu không, nếu đời dự án 10 năm, giá trị thanh cuối
đời dự án là 100 triệu đồng?
i 10:
Một doanh nghiệp đang cân nhắc giữa 2 phương án đầu tư như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Phương án A Phương án B
Tổng vốn đầu tư ban đầu 640 980
Thời gian hoạt động 4 năm 6 năm
Giá trị thu hồi 0 50
Thu nhập hàng năm 570 570
Biết rằng:
- Phương án A: Tổng chi phí hàng năm của phương án A là 310 triệu đồng.
- Phương án B: Chi phí cho 2 năm đầu chỉ 200 triệu đồng 240 triệu đồng cho
4 năm cuối.
Với r = 15%, vậy doanh nghiệp nên chọn phương án đầu nào? Giải bài toán
theo 2 cách:
a) Tính theo niên kim.
b) Tính theo bội số chung nhỏ nhất của thời gian hoạt động của 2 phương án.
i 11:
Một nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao đang xem xét 2 phương án để sản xuất ra
sản phẩm mới có các đặc điểm như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Phương án A Phương án B
Tổng vốn đầu tư ban đầu 1000 1700
Tuổi thọ thiết bị 6 năm 12 năm
Giá trị thu hồi 150 100
Thu nhập hàng năm 900 900
Tổng chi phí hàng năm của phương án A 600 triệu đồng trong 3 năm đầu
700 triệu đồng trong 3 năm sau cùng. Tổng chi phí hàng năm của phương án B 600
triệu đồng.
Với r = 12%, vậy doanh nghiệp nên sản xuất sản phẩm này hay không, nếu thì
nên chọn phương án nào? Giải bài toán theo 2 cách:
a) Tính theo niên kim.
b) Tính theo bội số chung nhỏ nhất của thời gian hoạt động của 2 phương án.
i 12:
Một doanh nghiệp muốn m thêm một phòng trưng bày sản phẩm, có 2 phương
án lựa chọn địa điểm như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Địa điểm X Địa điểm Y
Chi phí đầu tư ban đầu 950 840
Thời gian hợp đồng 15 năm 10 năm
3
Tải xuống 5,000₫ (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 19:25:54
Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền? b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền? c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền? d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền? e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền? Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền? b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền? c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền? d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền? e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền? BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bài 1: Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư: Năm đầu tư 1 2 3 4 Vốn thực hiện (triệu đồng) 1000 1700 2000 1500 Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi: a) Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm trả hết nợ? b) Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả gốc và lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất là 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường hợp a và b). Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng. Cho r = 10%/năm. a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền? b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền? c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền? d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền? e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền? Bài 3: Một doanh nghiệp được chọn 1 trong 2 phương án trả nợ vay đầu tư như sau: - Phương án 1: Trả liên tục đều đặn trong 10 năm, mỗi năm 380 triệu đồng (trả đầu mỗi năm) - Phương án 2: Trả làm 2 lần vào đầu năm thứ 5 và cuối năm thứ 8 mỗi lần là 2.350 triệu đồng a) Hãy chọn phương án trả nợ có lợi hơn nếu tỷ suất chiết khấu quy định là 10%/năm b) Nếu tỷ suất chiết khấu là 12%/năm thì số tiền trả mỗi lần trong phương thức 2 là bao nhiêu để 2 phương thức trả nợ là hoàn toàn như nhau. Bài 4: Hãy tính chi phí tối đa mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được để mua bản quyền khai thác một mỏ dầu khí. Biết rằng sau 3 năm nữa mới bắt đầu đi vào khai thác. Dự kiến sẽ đem lại lợi nhuận là 1400 triệu đồng vào năm thứ 4 và sau đó mỗi năm giảm 200 triệu cho đến năm thứ 11 (tất cả có 8 năm khai thác). Giá trị thanh lý dự kiến bằng 0. Biết rằng vốn đầu tư phải đi vay với lãi suất 20%/năm. Bài 5: 1 Công ty A mua sắm một dây chuyền sản xuất của công ty B. Theo dự kiến công ty A sẽ phải trả tiền cho công ty B trong 15 năm tới như sau: - Trong 5 năm đầu mỗi năm trả 6 tỷ đồng - Trong 4 năm tiếp theo mối năm trả 8 tỷ đồng - Trong 6 năm còn lại mỗi năm trả 10 tỷ đồng. Biết các khoản nợ được thanh toán vào cuối mỗi năm. Công ty A lại đề nghị trả ngay 56 tỷ đồng cho công ty B sau khi mua. Nếu tỷ suất lợi nhuận vốn là 10%/năm thì công ty B nên chấp nhận phương thức thanh toán nào? Bài 6: Nhà đầu tư tài chính đầu tư 50 triệu đồng vào thời điểm đầu năm. Sau 3 năm đầu tư thêm 100 triệu đồng, sau 5 năm đầu tư thêm 200 triệu đồng. Hỏi sau bao nhiêu năm nhà đầu tư có tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng, biết lãi suất kinh doanh là 7%/năm. Bài ...
— Xem thêm —
Bình luận