Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Số trang: 6
Mã số: 365818
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
A- Mc tiêu:
- Giúp hc sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuc bảng đơn
vị đo đội theo th t t hỏ đến ln, t lớn đến nh.
- Cng c mi quan h gia các đơn vị đô đ dài thông dng.
- Biết làm các phép tính vi các số đo đội.
B- Đồ dùng dy hc:
- GV: Bng ph k sn các cột như ở khung bài hc.
- HS: SGK
C- Các hot động dy hc:
NI DUNG
I- Kim tra bài cũ: (5 phút)
1dm = m ; 1hm = m
1hm = dm ;
II- Bài mi:
- H: Lên bảng đổi (1 hc sinh)
- H+G: Nhận xét, đánh giá
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1- Gii thiu bài: (1 phút)
2- Các hoạt động
HĐ 1: Hình thành kiến thc mi (14
phút)
- Lp bảng đơn vị đo đội:
Ln n t t Nh n Mét
Km hm dam m dm cm mm
1km 1hm 1am 1m 1dm 1cm 1mm
=10hm
=10dam
=10m =10dm
=10cm =10mm
=1000m
=100m
=100cm
=100mm
=1000mm
HĐ 2: Luyn tp (18 phút)
- G: Gii thu trc tiếp
- G: Đưa ra bảng ph k sn dòng, ct
- H: Nêu các đơn vị đo độ dài đã hc
- G: HS HS điền vào bng k sẵn để
bng hoàn thiện như SGK
- G: HSHS nêu đơn vị cơ bản, cách viết
kí hiệu "m" nêu các đơn vị nh hơ mét,
đơn vị lớn hơn mét.
- G: ghi bng
- H: Nêu các quan h giữa các đơn vị đo
lần lượt
- G: ghi vào bng
- H: nhìn bng nêu lần lượt quan h gia 2
đơn v lin nhau
- G: nêu mt s VD
- H: nêu nhn xét về 2 đơn vị liên tiếp
- H: lớp đọc lại để ghi nh.
-
u bài t
p.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài 2: S ?
8hm = …. m 8m= …….. cm
9hm = …. m 6m= …….. cm
7dam = …. m 8m= …….. mm
- H: Nêu yêu cu bài tp.
- G: HD HS cach điền
- H: Lê bảng điền s ( 2 hs)
- H: Lp làm v ô
- H+G: Nhận xét đánh giá
Bài 3: Tính (theo mu):
32dam x 3 = 96dam 96 cm : 3 =
25m x 2 = 36 hm : 3 =
15km x 4 = 70 km : 7 =
34cm x 6 = 55 dm : 5 =
- G: thc hin mu
- H: quan sát
- H: lên bng tính, lp làm vào v ( 4
hc sinh)
- H+G: Nhận xét đánh giá
III Cng c dn dò (2 phút)
- G: Nhc li ni dung bài,
- nhn xét chung gi hc
- H: Làm các bài tp còn li bui 2
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-19 12:32:22
Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.
— Xem thêm —