Bài giảng đạo đức lớp 4 - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số trang: 8
Mã số: 361461
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.Mục tiêu
Hc xong bài này, HS có kh năng:
-Hiểu: Con người phải sống thân thiện vi môi trường vì cuộc sống hôm
nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong
sạch.
-Biết bảo v, gìn giữ môi trường trong sạch.
-Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.
II.Đồ dùng dy học
-SGK Đạo đức 4.
-Các tm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
-Phiếu giao việc.
III.Hoạt động trên lớp
Tiết 1
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn định
2.KTBC
-GV nêu yêu cầu kiểm tra:
-3 HS thc hiện yêu cầu.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+Nêu phần ghi nhớ của bài Tôn trọng luật giao
thông”.
+Nêu ý nghĩa và tác dụng của vài biển o giao
thông nơi em thường qua li.
-GV nhận xét.
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài: Bảo vệ môi trường
b.Nội dung:
Hoạt động khởi động: Trao đổi ý kiến.
-GV cho HS ngi thành vòng tròn và nêu câu hỏi:
+Em đã nhn được gì từ môi trường?
-GV kết luận: Môi trường rất cần thiết cho cuộc
sống của con người.
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin
SGK/43- 44)
-GV chia nhóm yêu cầu HS đọc và tho luận
về các sự kiện đã nêu trong SGK
-GV kết luận:
+Đt bị xói mòn: Diện tích đất trồng trọt giảm,
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.
-HS trả lời
-Mỗi HS trả lời một ý (không được
i trùng lặp ý kiến của nhau)
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện các nhóm trình bày.
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thiếu lương thực, sẽ dần dần nghèo đói.
+Du đổ vào đại dương: gây ô nhiễm biển, các
sinh vật biển bị chết hoặc nhiễm bệnh, người bị
nhiễm bệnh.
+Rừng b thu hẹp: lượng nước ngầm dự trữ
giảm, lụt, hạn n xảy ra, giảm hoặc mất hẳn
các loại cây, các loại thú, gây i mòn, đất bị bạc
màu.
-GV yêu cầu HS đọc và giải thích câu ghi nhớ.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân (Bài tp 1-
SGK/44)
-GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1: Dùng
phiếu màu để bày tỏ ý kiến đánh giá.
+Những việc m nào dưới đây tác dụng bảo vệ
môi trường?
a) Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân cư.
b) Trồngy gây rừng.
c) Phân loại rác trước khi xử lí.
d) Giết mổ gia c gần nguồn nước sinh hoạt.
-2 HS đọc ghi nhớ SGK/44 và
giải thích.
-HS bày tỏ ý kiến đánh giá.
-HS gii thích.
+Các việc làm bảo vệ môi trường:
b, c, đ, g.
+Mxưởng a gỗ gần khu dân
gây ô nhiễm kng kvà tiếng
ồn: a.
+Giết, mổ gia súc gần nguồn
nước sinh hoạt, vứt xác súc vật ra
đường. Đặt khu chuồng trại gia súc
gần nguồn nước ăn làm ô nhim
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-25 09:55:54
Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch. -Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch. -Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng. -Phiếu giao việc.
— Xem thêm —