Giáo án mầm non chương trình đổi mới: HÁT VÀ VẬN ĐỘNG BÀI ĐỪNG ĐI ĐẰNG KIA CÓ MƯA

Lượt xem: 213
Số trang: 0
Mã số: 361439
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-25 09:59:06
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Trẻ hát và vận động nhịp nhàng, tự nhiên theo bài hát. - Biết cách sử dụng các dụng cụ để tham gia vào các họat động: BẬt qua vòng, vận động bài hát với vòng, khiêu vũ với bóng. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Trẻ hát và vận động nhịp nhàng, tự nhiên theo bài hát. - Biết cách sử dụng các dụng cụ để tham gia vào các họat động: BẬt qua vòng, vận động bài hát với vòng, khiêu vũ với bóng.
— Xem thêm —