Nhúng
Toàn màn hình
/ 13
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-19 10:44:32
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Biên bản kiểm tra liên ngành . Văn bản đề nghị Cục Đường bộ VN cấp phép Các bước Tên bước Mô tả
— Xem thêm —