Tiết 38: GƯƠNG CẦU LỒI – CÔNG THỨC GƯƠNG CẦU NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA GƯƠNG CẦU

Lượt xem: 1236
Số trang: 0
Mã số: 359275
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 07:38:10
Các khái niệm về tiêu điểm và - Khái niệm về độ phóng đại của ảnh và công thức tính độ phóng đại. - Những ứng dụng chính của gương cầu lõm và gương cầu lồi. * Trọng tâm: gương cầu. * Phương pháp: II. Chuẩn bị: gương phẳng - HS xem Sgk. III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: gương cầu lõm? C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Gương cầu lồi: Gương cầu lõm là gì? Các khái niệm về tiêu điểm và - Khái niệm về độ phóng đại của ảnh và công thức tính độ phóng đại. - Những ứng dụng chính của gương cầu lõm và gương cầu lồi. * Trọng tâm: gương cầu. * Phương pháp: II. Chuẩn bị: gương phẳng - HS xem Sgk. III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: gương cầu lõm? C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Gương cầu lồi: Gương cầu lõm là gì?
— Xem thêm —