Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 07:38:10
Các khái niệm về tiêu điểm và - Khái niệm về độ phóng đại của ảnh và công thức tính độ phóng đại. - Những ứng dụng chính của gương cầu lõm và gương cầu lồi. * Trọng tâm: gương cầu. * Phương pháp: II. Chuẩn bị: gương phẳng - HS xem Sgk. III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: gương cầu lõm? C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Gương cầu lồi: Gương cầu lõm là gì? Tiết 38: GƯƠNG CẦU LỒI – CÔNG THỨC GƯƠNG CẦU NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA GƯƠNG CẦU I. Mục đích yêu cầu: - Các khái niệm về tiêu điểm và - Khái niệm về độ phóng đại của ảnh và công thức tính độ phóng đại. - Những ứng dụng chính của gương cầu lõm và gương cầu lồi. * Trọng tâm: Thị trường của gương cầu lồi. Quy ước về dấu và công thức gương cầu. * Phương pháp: Pháp vấn, diễn giảng II. Chuẩn bị: - GV: Gương cầu lồi, đèn chiếu hậu của xe máy, gương phẳng - HS xem Sgk. III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Gương cầu lõm là gì? Nêu cách vẽ ảnh của một vật cho bởi gương cầu lõm? C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Gương cầu lồi: * Gương cầu lồi là gì? * GV hướng dẫn HS trình bài cách xác định tiêu điểm chính? * GV hướng dẫn HS cách vẽ ảnh và nêu lên tính chất của ảnh. 1. Gương cầu lồi: * Gương cầu lồi là một gương cầu có tâm nằm ở sau gương. * Tiêu điểm chính F: một chùm sáng tới song song với trục chính, sau khi phản xạ sẽ trở thành một chùm tia phân kỳ; kéo dài các tia phản xạ sẽ đồng quy tại một điểm F trên trục chính. F là tiêu điểm chính và đây là một tiêu điểm ảo. Tiêu điểm chính F nằm tại trung điểm của đoạn thẳng nối tâm gương với đỉnh gương. * Cách vẽ ảnh và tính chất ảnh: - Cách vẽ ảnh: giống như của gương cầu lõm. - Tính chất ảnh: một vật đặt trước gương cầu lồi (vật thật) bao giờ cũng cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. * Giả sử xét vùng thị trường tạo bởi điểm sáng M trước gương. 2. Thị trường của gương cầu lồi: Là khoảng không gian trước gương chứa vật mà ảnh của nó có thể nhìn thấy qua gương khi mắt ở một vị trí xây dựng. Nếu + A  vùng thị trường: mắt sẽ nhìn thấy. + B  vùng thị trường: mắt sẽ không nhìn thấy. Cho vật AB đặt trước gương, hs xác định ảnh của AB trong 2 trường hợp sau: II. Công thức gương cầu: 1. Quy ước dấu: Chọn chiều dương ngược chiều tia tới (cùng chiều tia phản xạ) Chọn O là gốc tọa độ. Quy ước về dấu: + Đặt f = OF: là tiêu cự của gương, nếu: f O: gương lõm f < O: gương lồi. + Đặt d = OA: là vị trí của vật. d' = 'OA: là vị trí của ảnh, nếu: - Vật thật: d 0 - Ảnh thật: d' 0 * Nếu đặt f = OF, d = OA, d' = 'OA hs xác định đối với: + Gương cầu lõm: f, d, d' mang giá trị gì? Tính chất? + Gương cầu lồi: f, d' mang giá trị gì? Tính chất? - Ảnh ảo: d' < 0 + Đặt h = AB: độ lớn của vật h' = A’B: độ lớn của ảnh, nếu: - Ảnh ngược chiều vật: h' ngược dấu h. - Ảnh cùng chiều vật: h' cùng dấu h. * Chứng minh công thức gương cầu: Xét hai tam giác: OA’B’ ~ OAB Ta lập được tỷ số: )1(AB 'B'A OA 'OA Xét hai tam giác: A’B’C ~ ABC Ta lập được tỷ số: )2(AB 'B'A CA 'CA Từ (1) và (2) = )3(CA 'CA OA 'OA mà: OA = d , OA’ = d' CA’ = OC – OA’ = 2f – d' CA = OA – OC = d – 2f Thay vào (3), ta có:f'd2df2'dd2d 'd f2d 'd'f2  Chia 2 vế cho 2dd’f, ta có: f 1 'd 1 d 1 * Chứng minh tương tự, ta có Công thức độ 2. Công thức gương cầu: 'd 1 d 1 f 1 Đây là công thức liên hệ giữa vị trí vật, vị trí ảnh và tiêu cự. 3. Độ phóng đại: là tỉ số giữa chiều cao ảnh và chiều cao của vật. ...
— Xem thêm —
Bình luận