Tập làmm văn - TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN (Tiết 4)

Số trang: 4
Mã số: 357420
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
TP LÀM VĂN
T NGOI HÌNH CA NHÂN VT TRONG BÀI VĂN K CHUYN
(Tiết 4)
I-Mc tiêu:
-Hiu được đặc đim ngoi hình ca nhânvt có th nói lên tính cách ,thân phn ca
nhânvt đó trong bài văn k chuyn.
-Biết da vào đc đim ngoi hình để xác định tính cách nhân vt trong bài văn k
chuyn và ý nghĩa ca truyn khi đọc truyn ,tìm hiu truên.
II-Đồ dùng dy hc:
-Giy kh to viết y/c bài 1 để hs đin đặc đim ngoi hình ca nhân vt.
-Bài tp 1 viết sn trên bng lp.
III-Các hot động dy và hc:
Ti gian Giáo viên Hc sinh
5 phút
1 phút
10 phút
1-Bài cũ:
-Gi 2 hs tr li câu hi
+Khi k li hành động ca nhân vt cn
chú ý điieù gì?
-Gi hs k li câu chuyn đã giao.
-Nhn xét ,cho đim.
2-Bài mi:
2.1-Gii thiu:
2.2-Nhn xét:
-2 hs lên bng thc hin y/c.
-2 hs k li câu chuyn ca mình.
.
-hs lng nghe.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Y/c hs đọc đon văn.
-Chia nhóm hs, phát phiếu hc tp.Y/c
hs tho lun nhóm đôi và hoàn thành
phiếu.(câu 1 ,câu 2 trang 24 sgk)
-Gi các nhóm lên dán phiếu và trình
bày.
Gi các nhóm khác nhn xét và b
sung.
- Gv kết lun:Nhng đc đim ngoi
hình tiêu biu có thp phn nói lên
tính cách hoc thân phn ca nhân vt
và làm cho câu chuyn thêm sinh
động,hp dn.
2.3-Ghi nh;
Gi 3 hs đọc phn ghi nh,Gv đính pa-
nô len bng
2.4 luyn tp:
-3 hs đọc ni tiếp nhau.
-Hot động trong nhóm
-2 nhóm c đại din trình bày.
Câu 1: +Ngoi hình ca Nhà
Trò:
-Sc vóc: gy yếu quá.
-Thân mình: bé nh ,người b
nhng phn mi lt,hai cánh
mng như cánh bướm non ,li
ngn chùn chùn.
-Trang phc:mc áo yhâm dài,
đôi ch chm đim vàng.
Câu 2 :+Tính cách yếu đui
,thân phn ti nghip đáng
thương ,d b bt nt.
-Nhn xét ,b sung.
-Hs lng nghe.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
8phút
8phút
Bài 1:
-Y/c hs đọc bài.
Y/c hs đọc thm và tr li câu hi:
+Chi tiết nào miêu t ngoi hình ca
chú bé liên lc?
+Các chi tiết y nói lên điu gì v c
bé?
-Gi 1 hs lên bng dùng phn màu gch
chân nhng chi tiết miêu t đặc đim
ngoi hình?
-Gi hs nhn xét ,b sung.
-Kết lun ,chm mt s v ,nhn xét
tuyên dương.
Bài tp 2:
-Gi hs đọc y/c.
-Cho hs quan sát tranh minh ho truyn
thơ Nàng tiên c.
Gv nhác hs ch cn k mt đon có kết
hp t ngoi hình nhân vt.
-Y/c hs tm bài. (Gv theo dõi giúp
-Hs đọc ghi nh (3-4 hs )
-2 hs ni tiếp nhau đọc y/c và
đon văn.
-Đọc thm và dùng bút chì gch
chân dưới nhng chi tiết miêu t
đạc đim ngoi hình.
+Chi tiết v ngoi hình: người
gy ,tóc búi ngn, hai túi áo cánh
nâu tr xung tn đúi, qun ngn
ti gn đầu gi, đôi bp chân nh
luôn luôn động đậy, đôi mt sáng
và xếch.
+Các chi tiết y nói lên :
-Chú bé là mt người thông minh,
nhanh nhn,tht thà song rt hiếu
động.
-Chú là con mt gia đình nông
dân nghèo, quen chu đng , vt
v
-Hs nhn xét ,b sung bài làm ca
hs,.
-1 hs đọc y/c trong sgk.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 11:52:05
-Hiểu được đặc điểm ngoại hình của nhânvật có thể nói lên tính cách ,thân phận của nhânvật đó trong bài văn kể chuyện. -Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật trong bài văn kể chuyện và ý nghĩa của truyện khi đọc truyện ,tìm hiểu truỵên.
— Xem thêm —