Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 01:59:39
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi tổ chức, các nhân tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp phép thi công giếng khai thác; Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi tổ chức, các nhân tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp phép thi công giếng khai thác; Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng/giấy Quyết định số 96/2007/QĐ- UBND... 2. Phí thẩm định đề án khai thác nước dưới đất 200.000 đồng/hồ sơ Quyết định số 96/2007/QĐ- UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy) Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: •Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. •Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp làm lại hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo mẫu (đối với tổ chức/cá nhân không có tư cách pháp nhân và con dấu phải có xác nhận của Thành phần hồ sơ UBND Phường). 2. Đề án khai thác nước dưới đất (theo mẫu). 3. Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000. 4. Bản sao có chứng thực Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của đơn vị thi công. 5. Hợp đồng thi công giữa đơn vị hành nghề khoan nước dưới đất và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 6. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân xin phép theo quy định pháp luật đất đai tại nơi đặt công trình khai thác hoặc văn bản thỏa thuận cho phép sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị khai thác, sử dụng nước dưới đất Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ng... 2. Hướng dẫn lập đề án khai thác nước dưới đất Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận