GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI NHUYỄN THỂ - CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU

Số trang: 0
Mã số: 353431
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 17:56:30
Động vật thân mềm (Mollusca) có khoảng 160.000 loài đứng thứ hai sau ngành Chân khớp (Arthropoda). Theo ước tính tổng sản lượng khai thác hàng năm trên thế giới năm 1987 thì Mollusca cũng đứng thứ hai sau cá với sản lượng 7,5 triệu tấn, trong đó 7,25 triệu tấn thu được từ biển và phần còn lại thu được từ các thủy vực nội địa. Nhóm hai mảnh vỏ (Bivalvia) chiếm đa số với 65,4% tổng sản lượng Mollusca thu được bao gồm Trai, sò (2,1 triệu tấn), Hầu (1 triệu tấn), Vẹm (0,9 triệu tấn) (FAO 1989).
— Xem thêm —