Sáng kiến kinh nghiệm môn thủ công lớp 1 – bài 9 xé, dán hình lọ hoa đơn giản

Số trang: 5
Mã số: 352938
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 17:29:27
Bài 9 : XÉ, DÁN HÌNH LỌ HOA ĐƠN GIẢN I.MỤC TIÊU: _ Biết cách xé, dán hình hoa và lọ hoa đơn giản _ Xé, dán được hình lọ hoa đơn giản
— Xem thêm —