Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - KỂ CHUYỆN - SÓI VÀ SÓC

Số trang: 5
Mã số: 352895
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 17:27:59
HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. - Biết kể theo vai từng nhân vật, thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. - Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
— Xem thêm —