Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 17:27:59
1 KỂ CHUYỆN SÓI VÀ SÓC A. Mục đích yêu cầu. - HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. - Biết kể theo vai từng nhân vật, thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. - Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. B. Đồ dùng dạy - học: - GV: 4 tranh minh hoạ SGK. - HS: SGK, xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. C. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Kiểm tra bài cũ (5’) - Niềm vui bất ngờ II. Dạy bài mới. - HS kể chuyện trước lớp - H+GV: Nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài - Ghi tên bài 1. Giới thiệu bài: (1’) 2.Hướng dẫn kể chuyện. (30’) a) Giáo viên kể chuyện - Lời sóc: nhẹ nhàng, khôn ngoan - Lời của sói: ranh mãnh, gian ác ................ b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống..... Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết, sói buồn thiu..... c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. - GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 - GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật - HS lắng nghe - HS: Quan sát tranh - GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh - HS tập kể theo nhóm - GV quan sát, uốn nắn cách kể - Đại diện nhóm kể trước lớp. - Nhóm khác nhận xét . - GV đánh giá. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm - Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của 3. Củng cố dặn dò: (4’) câu chuyện. - GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. Động viên một số em học còn yếu. - Về nhà tập kể lại câu chuyện. RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. Mục đích yêu cầu. - Tiếp tục đọc đúng, nhanh cả bài Người bạn tốt, đọc đảm bảo tốc độ qui định. - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ. - Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt, là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Kiểm tra bài cũ (3,) - Mèo con đi học II. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài. (2,) 2.Luyện đọc: ( 30,) a. Đọc mẫu b. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. +Đọc từng đoạn, bài Nghỉ giải lao - HS đọc bài trước lớp + TLCH - HS + GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu trực tiếp - GV đọc mẫu toàn bài. - HS theo dõi. - HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt ) - HS tiếp nối đọc từng câu SGK - GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân ...
— Xem thêm —
Bình luận