Bài 35: BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

Số trang: 4
Mã số: 352877
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Tiết 59 §. Bài 35: BÀI THỰC HÀNH SỐ 5:
TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA U HUỲNH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
Củng cố, khắc u kiến thức về tính chất hoá học ca c hợp chất của u
huỳnh như:
+ Tính khử ca hiđro sunfua
+ Tính khử và tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit
+ Tính oxi hoá mạnh của axit sunfuric
2. Kĩ ng: rèn luyện c thao c thí nghiệm, quan sát hiện tượng. Đặc biệt
yêu cu thực hin tnghiệm an toàn với những hoá chất độc, dễ y nguy
him như: SO
2
, H
2
S, H
2
SO
4đặc
II. CHUN BỊ :
- Gv: Dụng cụ, hoá chất theo vở tnghiệm, viết m tắt tnghiệm lên
bảng
- Hs: đọc trước bài thực hành, chuẩn bị phần dđn hiện tượng và viết
ptpư chứng minh
III. PHƯƠNG PHÁP:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Gv đặt vấn đề
- Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv
- Kết hợp ch giáo khoa và dựa vào hình ảnh trực quan để HS tự chiếm
lĩnh kiến thức.
IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 59
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Hs1: Nhắc lại các hợp chất đã học của u huỳnh? Nêu tính chất đặc trưng
của H
2
S, SO
2
?Vì sao?
Hs2: Nêu tính chất hoá học đặc trưng của H
2
SO
4
đặc?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Nêu nhng yêu cầu của buổi thực hành:
- Cẩn thận, an toàn khi làm thí nghim với các hoá chất độc và d gây
nguy him như H
2
S, SO
2
, H
2
SO
4
- Gv hướng dẫn một sthao tác, làm mẫu cho hs quan sát dụng cđược
lắp ráp để thực hiện t nghiệm tính khử của H
2
S, SO
2
Hoạt động 2: Điều chế và chứng minh tính khử của hiđro sunfua
- Hs làm t nghim theo hướng dẫn trong vở thí nghim
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Gv hướng dẫn hs quan sát hiện tượng, viết PTPƯ, xác định vai trò c
chất trong phản ứng :
Phn ứng điều chế H
2
S: 2HCl + FeS FeCl
2
+ H
2
S
Phn ứng đốt cháy H
2
S: 2H
2
S + 3O
2
2H
2
O + 2SO
2
Lưu ý: H
2
S là khí không màu, mùi trng thối, rất độc dùng lượng hoá chất
nh(FeS bằng hạt ngô), dụng c tnghiệm thật kín, kkng thoát ra,
đảm bảo an toàn.
Hoạt động 3: tính khcủa lưu huỳnh đioxit
- Gv hướng dẫn hs làm thí nghim theo vở thực hành
- Gv hướng dẫn hs quan sát màu của dung dịch brôm hoặc KMnO
4
nhạt
dần
- Hs quan t hin tượng, viết ptpư để gii thích xác định vai trò các chất
trong phản ứng:
Phn ứng tạo thành SO
2
: Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O +SO
2
Phn ứng của SO
2
với dd Br
2
: SO
2
+ Br
2
+ H
2
O 2HBr + H
2
SO
4
Lưu ý: Khí SO
2
không màu, mùi hắc, rất độc m thí nghiệm cẩn thận, lắp
dụng cụ kín, dùng lượng hoá chất nhỏ
Hoạt động 4: Th tính oxi hoá của u huỳnh đioxit
- Gv hướng dẫn hs làm t nghim và quan sát hiện tượng: dd trong ống
nghim sau khi sục khí SO
2
vào bị vẩn đục, màu vàng
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 07:36:50
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của các hợp chất của lưu huỳnh như: + Tính khử của hiđro sunfua + Tính khử và tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit + Tính oxi hoá mạnh của axit sunfuric 2. Kĩ năng: rèn luyện các thao tác thí nghiệm, quan sát hiện tượng. Đặc biệt yêu cầu thực hiện thí nghiệm an toàn với những hoá chất độc, dễ gây nguy hiểm như: SO2, H2S, H2SO4đặc
— Xem thêm —