Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 60 :CƠ QUAN SINH DỤC NAM

Số trang: 6
Mã số: 352818
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 08:14:26
I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Học sinh phải kể tên và xác định được các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam và đường đi của tinh trùng từ nơi sinh sản đến khi ra ngoài cơ thể . Nêu được chức năng cơ bản của các bộ phận đó . Nêu rõ đặc điểm của tinh trùng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . Kỹ năng hoạt động nhóm . 3/ Kỹ năng: Giáo dục nhận thức đúng đắn về cơ quan sinh sản của cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 60.1 Bảng 60 SGK trang 189 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :
— Xem thêm —