Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 15:41:17
1 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : – Củng cố các kiến thức đã học về hiđrocacbon. – Hệ thống mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon. 2. Kĩ năng : – Củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết, xác định công thức hợp chất hữu cơ. 3. Thái độ : - Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Giáo án, SGK, SGV - Bảng phụ, dụng cụ dạy học, NCTL 2. Học sinh : - Học bài, ôn lại kiến thức chương 4 - Dụng cụ học tập III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : ( Lồng trong tiết học ) * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Nhằm củng cố lại một số kiến thức về hợp chất hữu cơ chúng ta đã được tìm hiểu. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài “luyện tập”. 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học HS GV HS Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng dụng của mêtan,etilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành bảng tổng kết theo mẫu Yêu cầu mỗi hs lên làm 1 chất, các hs còn laị tự làm vào vở. 1.Kiến thức cần nhớ (15p). Kẻ bảng rồi điền vào vở theo hướng dẫn của gv. Metan Etilen Axetilen Benzen CTCT Đ2CTPT Pứ đặc trưng Đ2 chính ? HS Hãy viết PT đặc trưng cho mỗi chất? Viết các Pư đặc trưng cho các chất. 1. CH4 + Cl2 as CH3Cl + 2HCl 2. C2H2 + Br2  C2H2Br2 GV HS GV GV GV 3. C2H2 + 2Br2  C2H2Br2 4. C6H6 + Br2 oFe,t C6H5Br + HBr Yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK/133. Làm bài tập vào vở trong 3 phút Thu vở 5 HS để châm và lấy điểm. Hướng dẫn bài 3 SGK/133. + Tính số mol của dd Br2 0,1M. + Suy luận và dựa vào PTHH của Br2 với các khí trên để tính toán. Hướng dẫn HS làm bài tập 4 SGK/133. + Tính mC và 2Hm. 2. Bài tập (25p). Làm bài tập theo hướng dẫn của GV và tìm ra đáp án đúng là C. - Làm vào vở bài tập 2 2 COC CCO m8, 8.12m .M 2, 4(g)M 44   22 22 H OH HH O m5, 4.2m .M 0, 6(g)M 18   mC + mH = 2,4 + 0,6 = 3(g) + Nếu mC + 2Hm=mA thì trong A chỉ có C và H. + Đặt CTTQ của A là (CxHy)n + Lập tỉ lệ x: y + Tính toán và suy ra x và y thay vào CTTQ. + Tính toán và suy ra công thức cuối cùng. A chỉ gồm C và H. Gọi CTTQ của A là : (CxHy)n. Lập tỉ lệ : x : y = CH C H mm2, 4 0, 6: : 0, 2 : 0, 6 2 : 6M M 12 1   = 1:3 x = 1 , y = 3 b)Vậy công thức TQ: ( CH3)n Vì MA < 40  15n < 40 n = 1 vô lý n = 2 CTPT của A là C2H6. c) A không làm mất màu dung dịch brôm. d) Phản ứng của C2H6 với Cl2 C2H6 + Cl2 as C2H5Cl + HCl 3. Củng cố, luyện tập : (3p) BT2. Dẫn khí qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch brom là 2 4C H , khí còn lại là 4CH . 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Về nhà học bài - Ôn lại các T/C HH của HC - Đọc trước bài thực hành
— Xem thêm —
Bình luận