VIÊN NÉN QUININ SULFAT

Lượt xem: 346
Số trang: 0
Mã số: 351130
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 15:56:56
Là viên nén chứa quinin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng quinin sulfat, (C20H24N2O2)2.H2SO4.2H2O, từ 95,0 đến 105,0% so với lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng. Định tính A. Tiến hành phương pháp sắc ký lớp mỏng ( Phụ lục 5.4) Bản mỏng : silica gel G Dung môi khai triển: Diethylamin - Aceton - Toluen ( 10 : 20 : 80 ) Là viên nén chứa quinin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng quinin sulfat, (C20H24N2O2)2.H2SO4.2H2O, từ 95,0 đến 105,0% so với lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên màu trắng. Định tính A. Tiến hành phương pháp sắc ký lớp mỏng ( Phụ lục 5.4) Bản mỏng : silica gel G Dung môi khai triển: Diethylamin - Aceton - Toluen ( 10 : 20 : 80 )
— Xem thêm —