Nhúng
Toàn màn hình
/ 30
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-28 05:25:15
1 PHẦN 2 GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 5. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC SDNLTK&HQ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học giúp học sinh: - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức,…) - Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. 2. Mục tiêu, nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL Hoạt động 1 Bạn đã biết mục tiêu hoạt động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo trong hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau: 1. Nêu mục tiêu giáo dục trong SDNLTK&HQ hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học. 2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động giáo dục NGLL cấp Tiểu học. Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của mình. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học Giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học nhằm : - Nâng cao nhận thức và mở rộng những hiểu biết về năng lượng ; mối quan hệ giữa SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học; - Xác định trách nhiệm của học sinh trong việc SDNLTK&HQ ở nhà, ở trường và địa phương. - Góp phần hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường. - Biết thực hiện nếp sống ngăn nắp, vệ sinh, thực hiện SDNLTK&HQ - Có khả năng tham gia một số hoạt động giáo dục SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi do nhà trường tổ chức. Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ qua hoạt động giáo dục NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn đề: - Khái niệm đơn giản về năng lượng, nguồn năng lượng. - Vai trò của năng lượng, ý nghĩa của việc SDNLTK&HQ trong cuộc sống ; Mối quan hệ giữa SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường; - Một số biện pháp giáo dục SDNLTK&HQ ; Giáo dục SDNLTK&HQ và vai trò của học sinh tiểu học; những quy định của nhà trường và địa phương về SDNLTK&HQ. Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề: - Ngôi nhà của em - Mái trường thân yêu của em. - Em yêu quê hương - Môi trường sống của em - Em yêu thiên nhiên - Vì sao môi trường bị ô nhiễm - SDNLTK&HQ trong tiêu dùng và sinh hoạt II. MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL VỀ NỘI DUNG SDNLTK&HQ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Hoạt động GDNGLL ở tiểu học rất đa dạng và phong phú. Các hoạt động GDNGLL ở tiểu học là điều kiện thuận lợi và phù hợp với nhu cầu tham gia hoạt động tập thể của học sinh tiểu học. Các hình thức đa dạng, phong phú của hoạt động GDNGLL giúp cho việc chuyển tải các nội dung giáo dục, đặc biệt là giáo dục SDNLTK&HQ tới học sinh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và hấp dẫn. Hoạt động 2 Bạn hãy nhớ lại việc tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học của mình, qua tư liệu của các phương tiện thông tin, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Nêu nội dung, ...
— Xem thêm —
Bình luận