Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 2 – viết chữ cái hoa

Lượt xem: 1347
Số trang: 0
Mã số: 350453
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-28 07:03:47
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN CHƯƠNG —–***—– Sáng kiến kinh nghiệm COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP 2 VIẾT CHỮ CÁI HOA Người thực hiện: Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Năm học 2003-2004 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở tiểu học, nhất là đối với các lớp đầu cấp. Phân môn tập viết trang bị cho học sinh bộ chữ La Tinh và những yêu cầu về kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái này trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này, tập viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập của các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN CHƯƠNG —–***—– Sáng kiến kinh nghiệm COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP 2 VIẾT CHỮ CÁI HOA Người thực hiện: Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Năm học 2003-2004 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở tiểu học, nhất là đối với các lớp đầu cấp. Phân môn tập viết trang bị cho học sinh bộ chữ La Tinh và những yêu cầu về kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái này trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này, tập viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập của các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một
— Xem thêm —