Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Lượt xem: 60365
Số trang: 2
Mã số: 347355
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM
VINA2T&I.,JSC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
- Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
- Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…06…tháng..10..năm 2010. Tại nhà hàng Táo Quân, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………
- Địa chỉ :…………………………………………………………………………………..
- Điện thoại : Fax:
- Đại diện : Chức vụ:
2. Bên B (Bênn): CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM
- Địa chỉ : Số 8C Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (+84 – 4) - 37730101 Fax: (+84 – 4) - 37855975
- Đại diện : Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ kinh doanh
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:
1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng
2. Số phát sinh trong kỳ:
STT Tên sản phẩm
Đơn
vị
Tính
Số
lượng
Đơn giá
Thành tiền
1 Ba chỉ nách 1 Kg 11 58.000 638.000
2 Ba chỉ nách 2 Kg 7 60.000 420.000
3
Thịt nạc xay 1
Kg 3 58.000 174.000
4
Thịt nạc xay 2
Kg 4 60.000 240.000
5
Sườn non 1
Kg 9 75.000 675.000
6
Sườn non 2
Kg 12.8 76.000 1.200.800
7
Nạc Vai
Kg 6 65.000 390.000
8
Chả mỡ
Kg 3 50.000 150.000
9
Gan 1
Kg 0.5 20.000 10.000
10
Gan 2
Kg 0.5 33.000 16.500
11
Giò sống
Kg 0.5 70.000 35.000
12
Cánh gà
Kg 7.8 60.000 468.000
13
Đùi gà
kg 5 55.000 275.000
14
Lườn gà
Kg 0.5 55.000 27.500
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
15
Tổng cộng
(15=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+
13+14)
4.719.800
3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng
4. Kết luận: Tính đến hết ngày..06/10./2010 bên A phải thanh toán cho Công ty Cổ phần
2T&I Việt Nam số tiền là: (Bốn triệu bảy trăm mười chín nghìn tám trăm đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản làm sở
cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong ng 03 ngày làm việc ̉ từ ngày nhận
được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam không nhận được
phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 07:10:53
Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đối chiếu công nợ Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đối chiếu công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM VINA2T&I.,JSC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. - Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…06…tháng..10..năm 2010. Tại nhà hàng Táo Quân, chúng tôi gồm có: 1. Bên A (Bên mua): ………………………………………………………………………………… - Địa chỉ :………………………………………………………………………………….. - Điện thoại : Fax: - Đại diện : Chức vụ: 2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM - Địa chỉ : Số 8C Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại : (+84 – 4) - 37730101 Fax: (+84 – 4) - 37855975 - Đại diện : Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ kinh doanh Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau: 1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng 2. Số phát sinh trong kỳ: STT Tên sản phẩm Đơn vị Tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Ba chỉ nách 1 Kg 11 58.000 638.000 2 Ba chỉ nách 2 Kg 7 60.000 420.000 3 Thịt nạc xay 1 Kg 3 58.000 174.000 4 Thịt nạc xay 2 Kg 4 60.000 240.000 5 Sườn non 1 Kg 9 75.000 675.000 6 Sườn non 2 Kg 12.8 76.000 1.200.800 7 Nạc Vai Kg 6 65.000 390.000 8 Chả mỡ Kg 3 50.000 150.000 9 Gan 1 Kg 0.5 20.000 10.000 10 Gan 2 Kg 0.5 33.000 16.500 1 1 Giò sống Kg 0.5 70.000 35.000 1 2 Cánh gà Kg 7.8 60.000 468.000 1 3 Đùi gà kg 5 55.000 275.000 1 4 Lườn gà Kg 0.5 55.000 27.500 1 5 Tổng cộng (15=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13+14) 4.719.800 3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng 4. Kết luận: Tính đến hết ngày..06/10./2010 bên A phải thanh toán cho Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam số tiền là : (Bốn triệu bảy trăm mười chín nghìn tám trăm đồng) Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
— Xem thêm —
Bình luận