Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (Phần 3)

Số trang: 8
Mã số: 345323
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Tham kho mt sđoạn văn nghị lun v vấn đềhi (Phn 3)
10. Bài tp: Em hãy viết một đoạn văn quy nạp ( khong 10-12 câu), s dng
phép lp t ngn v vn đề t hc.
Đoạn văn tham khảo:
Trong quá trình hc tập, người ta s dng nhiu cách hc nhưng quan trọng nht
chính là t hc. Hc tp là qtrình thu hn kiến thc, luyn tp kĩ năng do ngưi
khác truyn li. Ch ttrong t hcđòi hi mi hc sinh phi chđộng tìm
kiếm kiến thc, dù cho có thy giáo dn dt hay không. Vy t hc ch động hc
tp, bằng ch đọc sách, suy ngm khám phá và phát hin, biến kiến thc t sách
v, của người khác thành kiến thc ca mình. Quá trình t hc thc cht q
trình rèn luyn, cho nên bao nhiêu hot động hc tptby nhiêu cách t
hc. Phi phương pháp t hc đúng đắn, hp lí thì mi rút ngn thi gian đạt
kết qu tt trong hc tp. T hc khi nghe ging là thc hin “tai nghe, mt nhìn, óc
suy nghĩ,tay ghi bài”. T hc trong sách giáo khoa là đọc trước bài, chun b câu
hi hoc vn đề kng hiểu để hi thy cô, tr li các u hi i tp trong phn
hướng dn hc bài ca sách giáo khoa. T hc khi làm bài tp t mình suy nghĩ
để tìm ra cách gii, không chép ca bn hoc i mu. T hc qua sách tham kho
là tìm hiu thêm nhng kiến thc mi hoc nhng ch dn, những phương pháp tiếp
cn i hc c th ca tng môn hc. T hc thuc lòng nhng kiến thc cn ghi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nh ca i hc và nhng kiến thc b sung cn thiết. T hc khi thc hành và liên
h thc tế để rút ra nhng bài hc cho bn thân vphương pháp hay kiến thc. T
hc chính biến quá trình đào tạo của nhà trường thành quá trình t đào tạo ca
bn thân, quá trình rèn luyn ngh lc, ý cphấn đấu vươn lên, đem lại cho bn
thân khnăng hiểu biết, phân tích, cm th sáng to.
11. Bài tp: Em hãy viết một đoạn n quy nạp ( khong 10 câu), s dng
câu hi tu t bàn v tác hi ca mt trong các t nn hi mà chúng ta cn phi
kiên quyết và nhanh chóng bài tr.
Đoạn văn tham khảo:
Ngày nay hi ngày càng tốt đẹp, cuc sống con người ngàu càng phát trin n.
Nhưng thật đáng buồn, điều đó lại đồng nghĩa vi vic c t nn hi ngày càng
gia tăng, mà điển hình là tnưn ma tuý đang hoành hành ghê gm, đc khoét bao
gia đình và hi. Ma tuý độc dược, nh hưởng xu ti h thn kinh ca con
người. Hu quđầu tiên ma tuý đem lại chính cho những người s dng ma
tuý. Nhng con nghin dù kho mnh mấy nhưng chỉ sau vài năm nghiện thì cơ thể
s tiu ty, thm c đôi khi phải tr giá bng c mng sng ca mình khi b sc
thuốc”! Nhưng kinh khủng n, tiêm chích ma tuý con đưng ngn nht dn ti
AIDS- người nghin sm mun ri s chết. Đại dch AIDS mt thm ho ca thế
gii. Không ch dng li ở đó, tiêm chích ma tuý còn hu hoi công danh s nghip
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
của ngưi nghin: bn bè, đồng nghip xa lánh, b đuổi việc, con đường tương lai
tươi sáng phía trưc bng vt tt, tối tăm. Vậy gia đình hi phi chu hu
qu đáng bun ca những người nghin ma t hay không? Những người m,
người v cho ti nhng đứa con mọi người khác trong gia đình người nghin
luôn sng trong sđau khổ, hnh phúc tan v, ca ci đi nón ra đi. Xã hi thì an
ninh không được đảm bo nhng v trn lt, giết người cướp ca do nhng con
nghin gây ra. Đại dịch AIDS đe doạ s tn ti và tương lai phát triển ca c xã hi
nhân loi. Ma tuý kinh khng thế nhưng chúng ta vẫn th phòng tr nó.
mi chúng ta hãy nói “khôngvi ma tuý; hãy biết t kim chế mình, tránh xa ma
tuý, t biết bo v mình. Hơn thế na, chúng ta hãy i vi mọi ngưi, vi gia
đình, bn cn biết rõ c hi ca ma tuý. Hãy cùng nhau ngăn chặn nó. quan
trọng n na, mi chúng ta y cùng nhau giúp đỡ nhng người nghiện để h
đừng quá lún sâu vào ma tuý. Kiên quyết bài tr t nn ma tuý nhim v ca mi
người, mi tp th, ca c hi nhm y dng một môi trường sng lành mnh
cho con người.
12. Bài tp: Nhân dân ta thường khuyên nhau:
“ Nhiễu điều ph lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-18 10:55:05
Bài tập: Em hãy viết một đoạn văn quy nạp ( khoảng 10-12 câu), có sử dụng phép lặp từ ngữ bàn về vấn đề tự học. Đoạn văn tham khảo: Trong quá trình học tập, người ta sử dụng nhiều cách học nhưng quan trọng nhất chính là tự học. Học tập là quá trình thu hận kiến thức, luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại. Chữ “ tự” trong “tự học” đòi hỏi mỗi học sinh phải chủ động tìm kiếm kiến thức, dù cho có thầy giáo dẫn dắt hay không. Vậy tự học là chủ động học tập, bằng cách đọc sách, suy ngẫm khám phá và phát hiện, biến kiến thức từ sách vở, của người khác thành kiến thức của mình.
— Xem thêm —