Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 15: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

Lượt xem: 1928
Số trang: 0
Mã số: 343827
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-12 17:54:19
Mục tiêu: HS cần nắm được điều kiện đủ để đa thức chia hết cho đơn thức Nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức Vận dụng tốt vào giải toán... Mục tiêu: HS cần nắm được điều kiện đủ để đa thức chia hết cho đơn thức Nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức Vận dụng tốt vào giải toán...
— Xem thêm —