Đạo đức lớp 3 - CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI (Tiết 1)

Số trang: 5
Mã số: 336784
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đạo đức (tiết 30)
Đề bài: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (t1)
I.Mục tiêu:
1.Hs hiểu:
-S cần thiết phi chăm sóc y trồng, vật nuôi và cách thực hiện
-Quyền được tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vy trng, vật
nuôi, tạo điều kiện cho s phát triển của bản thân
2.Hs biết chăm sóc, bảo vy trồng, vật nuôi nhà, trường
3.Hs biết thực hiện quyền được y t ý kiến của tr em
-Đồng tình ủng h những hành vi chăm sóc cây trồng, vt nuôi
-Biết phản đối những hành vi phá hoi cây trồng, vt nuôi
-Báo cho người có trách nhi biết khi phát hiện hành vi phá hoạiy trồng,
vật nuôi
II.Tài liệu và phương tiện:
-V bài tập đạo đức
-Tranh ảnhng cho hđ 2, tiết 1
-Bài hát trồng cây, nhạc của Văn Tiến, lời của Bế Kiến Quc
-Bài hát: Em đi giữa biển vàng
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình Hot động của thy Hoạt động của trò
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
dạy học
A.Bài cũ
(4 phút)
B.Bài mới
HĐ 1
Trò chơi:
Ai đoán
đúng
(7 phút)
-Tiết kiệm và bảo v nguồn nước
-Gv nêu câu hi
+Vì sao chúng ta cần phi s dụng hợp lí,
tiết kiệm nước
+Bản thân em đã s dụng nước như thế
nào?
-Nhậnt
-Gt bài
-Mục tiêu: Hs hiu được s cần thiết của
cây trồng, vật nuôi trong cuộc sống con
người
-Tiến hành:
-Gv chia nhóm theo s chẵn, s l
-Hs s chẵn có nhiêm v nêu vài đặc điểm
của một con vật nuôi yêu thích và nói rõ
do vì sao mình yêu thích, tác dụng của con
vật
-Hs có nhiệm v nêu mộti đặc đim của
một cây trồng mà em thích và nói rõ lí do
-2 hs tr lời
-hs tham gia cách
chơi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
HĐ 2
Quan sát
tranh ảnh
(11 phút)
vì sao mình yêu thích, tác dụng củay
trng đó
-Gv gọi một s hs trình bày
-Gv có th giới thiệu thêm các cây trồng,
vật nuôi mà hs thích
-Kết luận: Mỗi người đều có th yêu thích
một cây trồng hay vật nuôi nào đó.y
trng, vật nuôi phục v cho cuộc sống
mang lại nim vui cho con người
-Mục tiêu: Hs nhận biết các việc cần làm
để chăm sóc cây trồng, vật nuôi
-Tiến hành:
-Gv cho hs quan sát tranh (bài tập 2, v
bài tập đạo đức trang 46) và đặt câu hỏi v
các bức tranh
-Gv mời một vài hs đặt các câu hỏiđề
ngh các bạn khác tr li v nội dung từng
bc tranh
+Các bạn trong tranh đang làm gì?
+Theo bạn, việc làm của các bạn đó s
-một s hs trình
bày , các bạn
khác phi đoán
gọi được tên con
vật nuôi hoặc cây
trng đó
-hs quan sát tranh
-đặt các câu hỏi
v các bc tranh
-2-3 hs đặt các
câu hi
-các học sinh
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-04 13:23:41
Mục tiêu: 1.Hs hiểu: -Sự cần thiết phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi và cách thực hiện -Quyền được tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cho sự phát triển của bản thân 2.Hs biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường 3.Hs biết thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em -Đồng tình ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi -Biết phản đối những hành vi phá hoại cây trồng, vật nuôi -Báo cho người có trách nhiệ biết khi phát hiện hành vi phá hoại cây trồng, vật nuôi II.Tài liệu và phương tiện: -Vở bài tập đạo đức -Tranh ảnh dùng cho hđ 2, tiết 1 -Bài hát trồng cây, nhạc của Văn Tiến, lời của Bế Kiến Quốc -Bài hát: Em đi giữa biển vàng.
— Xem thêm —