Vật lý lớp 9 - MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Lượt xem: 201
Số trang: 0
Mã số: 335919
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-25 23:24:57
Kiến thức: - Trả lới được câu hỏi; có ánh sáng màu nào khi ta nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu trắng,…? - Giải thích được hiện tượng: khi đặt vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen,… - Giải thích được hiện tượng: khi đặt vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ được giữ màu, còn các vật màu khác đều bi thay đổi màu. 2- Kỹ năng: - Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng. 3- Thái dộ: - Say mê nghiên cứu hiện tuợng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế. - Cẩn thận, nghiêm túc. Kiến thức: - Trả lới được câu hỏi; có ánh sáng màu nào khi ta nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu trắng,…? - Giải thích được hiện tượng: khi đặt vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen,… - Giải thích được hiện tượng: khi đặt vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ được giữ màu, còn các vật màu khác đều bi thay đổi màu. 2- Kỹ năng: - Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng. 3- Thái dộ: - Say mê nghiên cứu hiện tuợng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế. - Cẩn thận, nghiêm túc.
— Xem thêm —