Thiết bị nâng Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng - 1

Số trang: 5
Mã số: 335772
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 04:25:42
Thiết bị nâng Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng Lifting appliances - Safety requirements for installations and use (TCVN 5863-95) Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng đối với tất cả các loại thiết bị nâng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị nâng làm việc trên hệ nổi. 1. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt thiết bị nâng 1.1. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị nâng cần tuân thủ quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991 , tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086: 1985, yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện TCVN 3146 : 1986 và an toàn cháy TCVN 3254:1979 ; đồng thời phải tuân thủ các điều quy định trong tiêu chuẩn này. 1.2. Công việc lắp ráp hoặc tháo dỡ thiết bị nâng phải được tiến hành theo quy trình công nghệ lắp ráp và tháo dỡ
— Xem thêm —