Câu lạc bộ du lịch - Những đề xuất về phương pháp hoạt động của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố H

Lượt xem: 94
Số trang: 68
Mã số: 33537
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 68
Sao chép
Câu lạc bộ du lịch Những đề xuất về phương pháp hoạt động
của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố Hải Phòng.
Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 1
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 3
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 3
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 4
3. Lịch sử nghiên cứu của đề tài. ........................................................................... 4
4. Các phương pháp sử dụng ................................................................................. 4
5. Kết quả của luận văn ......................................................................................... 4
6. Bố cục luận văn ................................................................................................. 4
PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ, CÂU LẠC
BỘ DU LỊCH ....................................................................................................... 5
1.1. Câu lạc bộ sự hình thành và phát triển ........................................................... 5
1.2 Các dạng câu lạc bộ ......................................................................................... 9
1.3. Mối quan hệ giữa câu lạc bộ với Cung văn hóa, Nhà văn hóa. ................... 12
1.4. Những nhu cầu đòi hỏi khách quan của con người đối với hoạt động của
Câu lạc bộ thời kỳ CNH – HĐH. ........................................................................ 16
Tiểu kết ................................................................................................................ 20
CHƢƠNG II: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB DU LỊCH Ở
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ............................................................................ 21
2.1 CLB du lịch Cung Văn hóa Việt Tiệp Hải Phòng ........................................ 21
2.2 CLB du lịch Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng. ......................... 26
2.2.3 Câu lạc bộ xe đạp thể thao và du lịch Hải Phòng ...................................... 29
2.3. So sánh, đánh giá hoạt động của các Câu lạc bộ văn hóa du lịch. ............... 34
2.3.1 Những điểm giống nhau ............................................................................. 34
2.3.2 Những điểm khác nhau .............................................................................. 36
2.3.3 Đánh giá hoạt động ca câu lc b văn hóa du lch thành ph Hi Phòng. ... 38
Tiểu kết ................................................................................................................ 39
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Câu lạc bộ du lịch Những đề xuất về phương pháp hoạt động
của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố Hải Phòng.
Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 2
CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA
CÁC CLB DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ................................... 40
3.1: Phương pháp tâm lý xã hội .......................................................................... 42
3.2 Phương pháp sử dụng thời gian rỗi ............................................................... 46
3.3 Phương pháp quản lý công tác nghiệp vụ ..................................................... 50
Tiểu kết ................................................................................................................ 59
PHẦN KẾT LUẬN ............................................................................................ 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 61
PHỤ LỤC
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Câu lạc bộ du lịch Những đề xuất về phương pháp hoạt động
của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố Hải Phòng.
Sinh viên Đồng Thị Hằng - Lớp VH1002 3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. nh cấp thiết của đề tài
Khi cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu đi du
lịch càng được nâng cao. Tuy nhiên việc cân đối được thời gian tiền bạc với
công việc để những chuyến đi thực sự thoải mái không phải đơn giản.
Cũng chính vỉ lẽ đó mà sdụng thời gian rỗi một cách hiệu quả đang trở nên
quan trọng đối với tất cả chúng ta. Việc ghép mình vào một tổ chức nào đó để có
thể giao lưu, giải trí, nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi là nhu cầu tất yếu của
mọi người. Câu lạc bvăn hóa du lịch là lựa chọn của phần lớn hội viên khi họ
muốn tiêu dùng thời gian tiền bạc một cách khoa học để những chuyến đi
phù hợp nhất.
Việc thành lập duy trì và phát triển một câu lạc bộ nói chung và câu lạc b
du lịch nói rng không nhng cn sự quan tâm chỉ đo t sao ca ban giám đốc
c thiết chế văn hóa như Cung n hóa, Nhà văn hóa, trung tâm n hóa mà còn
cần sự qun phù hợp linh hot của ban ch nhim.n cạnh đó sự nhit nh
của các thành vn câu lạc bộ cũng yếu tố to nên s thành công cho một câu lc
bộ. S hội viên ng đông thì s quản ng phải mềm dẻo, nội dung hoạt động
ng phải phong phú và thích hp cho tt c mọi đối tưng tham gia…
Vậy ơng vị những người nh đạo thọ sphải làm gì, làm như thế
nào và bằng phương pháp gì để u lạc bộ của họ ngày càng vững mạnh, hội
viên tăng đều chất lượng tốt, chương trình hoạt động hấp dẫn mức
thu hút cao đến mọi đối tượng trong quần chúng?
Đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên chính là lý do tác giả chọn đề tài
này. Qua đề tài tác giả mong muốn các câu lạc bộ du lịch trong địa bàn thành
phố thực sự sẽ sân chơi bổ ích cho mọi người không những giúp họ sức
khỏe về thể chất, chiều sâu về tâm hồn cả những kinh nghiệm sống qua
những chuyến đi. Cũng từ đó con người biết yêu thương con người hơn, biết
chia sẻ hơn và cũng tự hào hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Tải xuống 5,000₫ (68 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-23 16:25:51
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khi cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu đi du lịch càng được nâng cao. Tuy nhiên việc cân đối được thời gian và tiền bạc với công việc để có những chuyến đi thực sự thoải mái không phải là đơn giản. Cũng chính vỉ lẽ đó mà sử dụng thời gian rỗi một cách có hiệu quả đang trở nên quan trọng đối với tất cả chúng ta. Việc ghép mình vào một tổ chức nào đó để có thể giao lưu, giải trí, nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi là nhu cầu tất yếu của mọi người. Câu lạc bộ văn hóa du lịch là lựa chọn của phần lớn hội viên khi họ muốn tiêu dùng thời gian và tiền bạc một cách khoa học để có những chuyến đi phù hợp nhất. Việc thành lập duy trì và phát triển một câu lạc bộ nói chung và câu lạc bộ du lịch nói riêng không những cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám đốc các thiết chế văn hóa như Cung văn hóa, Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa mà còn cần sự quản lý phù hợp và linh hoạt của ban chủ nhiệm. Bên cạnh đó sự nhiệt tình của các thành viên câu lạc bộ cũng là yếu tố tạo nên sự thành công cho một câu lạc bộ. Số hội viên càng đông thì sự quản lý càng phải mềm dẻo, nội dung hoạt động càng phải phong phú và thích hợp cho tất cả mọi đối tượng tham gia Vậy ở cương vị những người lãnh đạo thì họ sẽ phải làm gì, làm như thế nào và bằng phương pháp gì để câu lạc bộ của họ ngày càng vững mạnh, hội viên tăng đều và có chất lượng tốt, chương trình hoạt động hấp dẫn và có mức thu hút cao đến mọi đối tượng trong quần chúng? Đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên chính là lý do tác giả chọn đề tài này. Qua đề tài tác giả mong muốn các câu lạc bộ du lịch trong địa bàn thành phố thực sự sẽ là sân chơi bổ ích cho mọi người không những giúp họ có sức khỏe về thể chất, chiều sâu về tâm hồn mà cả những kinh nghiệm sống qua những chuyến đi. Cũng từ đó mà con người biết yêu thương con người hơn, biết chia sẻ hơn và cũng tự hào hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các Câu lạc bộ du lịch thuộc Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng, Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng và Sở văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng. 3. Lịch sử nghiên cứu của đề tài. Trước luận văn này đã có những bài viết, tạp chí về Nhà văn hóa, Cung văn hóa của các tác giả Việt Nam đặc biệt là các tác giả Liên Xô cũ bằng tiếng Nga. Nhưng về câu lạc bộ du lịch thuộc các thiết chế văn hóa như Cung văn hóa, Nhà văn hóa, Sở văn hóa thể thao du lịch là lần đầu tiên luận văn đề cập đến. 4. Các phương pháp sử dụng - Phương phương so sánh - Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp - Phương pháp khảo sát thực tế 5. Kết quả của luận văn Khẳng định câu lạc bộ nói chung và câu lạc bộ du lịch nói riêng tồn tại và phát triển là một đòi hỏi khách quan của mọi người. Sự nghiệp của các thiết chế văn hóa là vì lợi ích của quần chúng nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luận văn sau khi được thực thi sẽ làm tăng thêm mối quan tâm của các cơ quan chức năng với các thiết chế văn hóa đối với nhu cầu giải trí nghỉ ngơi lành mạnh của quần chúng sau thời gian lao động. Và cuối cùng luận văn góp phần ngăn chặn xu hướng coi nhẹ đời sống văn hóa của quần chúng trong thời đại kinh tế thị trường. 6. Bố cục luận văn Luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm có 3 chương dày 58 trang: Chương 1: Những lý luận chung về câu lạc bộ, Câu lạc bộ du lịch Chương 2: Tìm hiểu hoạt động của các Câu lạc bộ du lịch ở thành phố Hải Phòng Chương 3: Đề xuất về phương pháp hoạt động của các câu lạc bộ du lịch ở thành phố Hải Phòng
— Xem thêm —
Bình luận