Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại Rủi ro có thể xuất

Lượt xem: 194
Số trang: 0
Mã số: 335240
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-03 23:08:18
Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại Rủi ro có thể xuất hiện trong mọi nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Nó là một yếu tố khách quan nên chúng ta không thể loại trừ được hết mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của nó và làm giảm đi những thiệt hại do chúng gây ra. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi nó xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến. Vì vậy Có thế nói bản chất hoạt động của một NHTM hiện nay là chấp nhận rủi ro và quản lý rủi ro . Trong bất kỳ giai đoạn kinh tế nào thì việc đối mặt với rủi ro của các ngân hàng là điều không thể tránh khỏi. Cùng với sự ra đời hàng loạt của các ngân hàng hiện nay mà song hành với nó là không ít Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại Rủi ro có thể xuất hiện trong mọi nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Nó là một yếu tố khách quan nên chúng ta không thể loại trừ được hết mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của nó và làm giảm đi những thiệt hại do chúng gây ra. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi nó xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến. Vì vậy Có thế nói bản chất hoạt động của một NHTM hiện nay là chấp nhận rủi ro và quản lý rủi ro . Trong bất kỳ giai đoạn kinh tế nào thì việc đối mặt với rủi ro của các ngân hàng là điều không thể tránh khỏi. Cùng với sự ra đời hàng loạt của các ngân hàng hiện nay mà song hành với nó là không ít
— Xem thêm —