Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 06:35:04
Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu 2D không cần dựng mô hình thực 3D. Phương pháp biểu diễn các hình chiếu theo TCVN khác với tiêu chuẩn ANSI của Mỹ. Tuỳ thuộc vào hình dạng vật thể mà ta có thể biểu diễn chúng dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu và với hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần… CHƯƠNG XI PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu 2D không cần dựng mô hình thực 3D. Phương pháp biểu diễn các hình chiếu theo TCVN khác với tiêu chuẩn ANSI của Mỹ. Tuỳ thuộc vào hình dạng vật thể mà ta có thể biểu diễn chúng dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu và với hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần… Để biểu thị phần bên trong vật thể ta sử dụng hình cắt và mặt cắt. 10.1 Các hình chiếu trong bản vẽ kĩ thuật Trong ACAD ta có thể vẽ hình chiếu bằng các lệnh vẽ kết hợp với các lệnh hiệu chỉnh tạo hình, sao chép và biến đổi hình học … với sự trợ giúp của các lệnh Snap, Orthor, Xline, Ray, Object Snap (bắt điểm), Point Filter (lọc điểm)… Ngoài ra ta có thể tạo các hình chiếu bằng các phép toán đại số Boole đối với các region. Để sắp xếp vị trí các hình chiếu trên bản vẽ ta sử dụng lệnh Move với Point Filter, tracking hoặc kết hợp với chế độ ORTHOR và OSNAP. Đầu tiên ta xác định số hình chiếu tối thiểu cần thiết để biểu diễn vật thể. Vẽ dư hình chiếu không những tốn thời gian mà có phát sinh những lỗi trong các hình chiếu giống nhau. Tuỳ thuộc vào hình dạng vật thể biểu diễn dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu. 10.1.1 Biểu diễn một hình chiếu cơ bản Một số vật thể chỉ cần biểu diễn bằng một hình chiếu cơ bản, thông thường các chi tiết này là các tấm phẳng có độ dày không đổi. Để thực hiện bản vẽ một hình chiếu ta sử dụng các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh và các phép biến đổi hình. 10.1.2 Biểu diễn hai hìnhchiếu cơ bản Một số vật thể chỉ cần biểu diễn dưới dạng hai hình chiếu cơ bản. Lựa chọn hình chiếu nào là rất quan trọng. Để vẽ các hình chiếu này ta sử dụng các lệnh vẽ, hiệu chỉnh và biến đổi hình học trong các chương trước kết hợp với các phương thức truy bắt điểm và point filter. Tuỳ vào mô hình mà hai hình chiếu có thể là hình chiếu bằng và hình chiếu đứng, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh,… 10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu cơ bản Nếu hai hình chiếu không biểu diễn đầy đủ mô hình vật thể thì ta sử dụng ba hình chiếu. Ba hình chiếu thông thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. 10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ các đường hìnhchiếu Sử dụng lệnh Xline và Ray để tạo các đường thẳng nằm ngang hay thẳng đứng (các đường này gọi là construction line). Các đường thẳng này sau khi Trim sẽ trở thành các cạnh của hình chiếu. Ta cáo thể sử dụng chúng như các đường thẳng phụ, khi đó các đường thẳng này lên vẽ trong một lớp riêng. Sau khi vẽ các hình chiếu ta đóng băng (FREEZE) lớp chứa các đường thẳng này. Ví dụ 1: Sau khi có hình chiếu đứng và bằng ta vẽ hình chiếu cạnh bằng cách vẽ đường trục t và các nửa đường thẳng (Ray) Sử dụng lệnh Ray và Construction lines Sau khi thực hiện lệnh Trim để xén các đoạn thừa và sử dụng lệnh DDdchprp hoặc Properties chuyển các đường khuất sang lớp đường khuất ta thu được hình (A) 10.2.2 Sử dụng lệnh Offset tạo các đường hình chiếu Ta có thể sử dụng lệnh Offset tạo các đường song song khi vẽ các hình chiếu Ví dụ 2: Giả sử ta có hai hình chiếu đứng và bằng, ta dựng hình chiếu cạnh như sau - Sử dụng lệnh Offset tạo đoạn thẳng L1 song song với đoạn thẳng P3P4 (Sử dụng lựa chọn Through) - Tạo đoạn thẳng L2 bằng lệnh Offset theo trình tự sau: Command: Offset↵ Specify offset distance or [Through] : (Định khoảng cách P1P2 bằng cách sử dụng phương thức truy bắt điểm END P1) Specify second point: Sử dụng phương thức END truy bắt điểm P2 Select object to offset or : Chọn đoạn L1 Specify point on side to offset: Chọn một điểm bên phải đường L1 ta có L2 Select object to offset or :↵ - Vẽ các đoạn thẳng nằm ngang nối L1 với L2, sau đó sử dụng lệnh Offset và Trim tạo các đường hình chiếu còn lại theo phương thức tương tự. 10.2.3 Sử dụng Point Filter Truy xuất lệnh Point Filter bằng một trong các cách sau: - Từ dòng Command nhập: .X, .Y, .Z, .XY, .YZ, .ZX - Từ cursor menu Xác định toạ độ một điểm từ toạ độ của hai (2D) hoặc ba điểm (3D) khác, ta chọn 2 trong 6 sự kết hợp sau: .X (hoặc Need(X) – cùng hoành độ X với điểm, .Y ...
— Xem thêm —
Bình luận