Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH (TT ). I. Mục tiêu: Sau bài học hs biết: - Vai trò

Lượt xem: 918
Số trang: 0
Mã số: 333118
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 03:54:36
Đề bài: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH ( TT ). I. Mục tiêu: Sau bài học hs biết: - Vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động trong sự suy nghĩ của con người. - Nêu ví dụ cho thâý não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 30, 31. III. Các hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS dạy học -Hoạt động thần kinh. A.Bài cũ ( 4 phút) -Gv nêu câu hỏi: +Phản xạ là gì? Nêu 1 ví dụ về 1 phản xạ mà em thường gặp? -2 hs trả lời. +Tuỷ sống có chức năng gì? -Nhận xét. B.Bài mới -GT bài. Khởiđộng -Gv hướng dẫn cách chơi. với trò chơi -Yêu cầu 1 hs điều khiển trò chơi. -Lớp trưởng điều Ba má tôi -Người điều khiển sẽ hô và thực hiện khiển. ( 4 phút) động tác hô: “ Ba” : 2 tay đặt lên Đề bài: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH ( TT ). I. Mục tiêu: Sau bài học hs biết: - Vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động trong sự suy nghĩ của con người. - Nêu ví dụ cho thâý não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 30, 31. III. Các hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS dạy học -Hoạt động thần kinh. A.Bài cũ ( 4 phút) -Gv nêu câu hỏi: +Phản xạ là gì? Nêu 1 ví dụ về 1 phản xạ mà em thường gặp? -2 hs trả lời. +Tuỷ sống có chức năng gì? -Nhận xét. B.Bài mới -GT bài. Khởiđộng -Gv hướng dẫn cách chơi. với trò chơi -Yêu cầu 1 hs điều khiển trò chơi. -Lớp trưởng điều Ba má tôi -Người điều khiển sẽ hô và thực hiện khiển. ( 4 phút) động tác hô: “ Ba” : 2 tay đặt lên
— Xem thêm —