Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 04:12:03
Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ.Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được . Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. I- Lý do chọn đề tài: Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ.Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được . Điều đó khiến tôi rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp 1 bởi lớp 1 là nền móng cho sự phát triển của học sinh sau này v ới lớp 1 đi ều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác .Mà từ xưa các nhà trường nói chung trường TH-KQ nói riêng chỏ chú trọng tổ chức bồi dưỡng thêm cho học sinh giỏi mà chưa tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình . Vì vậy tôi đã chọn đề tài này II -Cơ sở nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu 1. 1. Phạm vi và thời gian của đề tài 2. đề tài này được áp dụng trong tất cả các giờ tiếng việt ở lớp 1 . Trong thời gian 1 năm tại trường tiểu học Kim Quan -Thạch Thất- Hà Tây 3. Cơ sở nghiên cứu. Nghiên cứu các vấn đề có lien quan đến rèn đọc cho học sinh lớp 1 4. Đề xuất 1 số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 5. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 1. Các phương pháp nghiên cứu  Phương pháp điều tra  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm  Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục  Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Phần II :Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Néi dung cña ®Ò tµi I)Thực trạng ,tình hình qua khảo sát điều tra Vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát nhỏ trong lớp 1b Trường tiểu học Kim Quan Với nội dung sau :  Tìm hiểu số học sinh đi học mẫu giáo và số học sinh không đi học mẫu giáo hoặc đi học không đều .tìm hiểu lý do học sinh không đi học mẫu giáo .  Kiểm tra sự sự nắm bắt , nhận diện chữ cái đã học trong trường mầm non . kết quả thu được như sau Như vậy tỉ lệ h/s nhận diện 1 cách chắc chắn chính xác bảng chữ cái quá thấp dẫn đến kết qủa học còn chưa cao . 1 trog những lí do dễ thấy là vì các em chưa được sự quan tâm của gia đình . Các em chưa chăm chỉ học . Vì vậy là giáo viên chúng ta phải biết được đặc điêm tình hình của từng đối tượng phát huy những mặt tích cực của học sinh . Tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú . Giáo viên phải gần gũi yêu thương đọng viên kịp thời để học sinh thích học . Nhận thức rõ điều này thấy rõ được những khó khăn cơ bản tôi đã thực hiện 1 số biện pháp .Rèn cho học sinh lớp 1 để cho học sinh học tốt. II Biện pháp A/ Biện pháp tác động giáo dục -Từ những thực trạng trên tôi đã tiến hành họp phụ huynh học sinh đề nghị và yêu cầu thống nhất trang bị đủ sách vở đồ dung cần thiết phục vụ cho môn học -Yêu cầu, đề nghị phụ huynh nhắc nhở uốn nắn kịp thời việc học và làm bài ở nhà của học sinh - tham mưu với nhà trường để giáo viên có đủ đồ dung tranh ảnh và tài liệu tham khảo phục vụ bài dạy. Đồng thời mượn đồ dung học tập sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. - xây dựng đôi bạn học giỏi- yếu kèm cặp nhau - đưa ra các tiêu chuẩn thi đua cho từng nhóm. Đầu giờ truy bài các nhóm kiểm tra chéo nhau.Cuối 1 tuần tổng kết thi đua vào giờ sinh hoạt. Hết tháng tổng kết tháng và có trao thưởng bằng phấn màu , bút chì, vở … B/Phần học các nét chữ cơ bản: Ngay sau những buổi đầu rèn nề nếp, tôi cho học sinh học các nét chữ cơ bản. Tôi đã dạy thật kỹ, thật tỉ mỉ tên gọi và cách viết các nét chữ đó. Để cho học sinh dễ hiểu, dễ ...
— Xem thêm —
Bình luận