Sáng kiến kinh nghiệm – một số giải pháp chỉ đạo cán bộ giáo viên

Số trang: 0
Mã số: 332887
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 04:12:44
ĐỀ TÀI : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÁN BỘ GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN PHỐI HỢP CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH THỰC HIỆN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO TRẺ Ở TRƯÒNG MẪU GIÁO HÀM ĐÚC 2. I. Lý do chọn đề tài : Như chúng ta cũng biết, hệ thống giao thông vận tải ( GTVT ) là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, là điều kiện quan trọng để giao lưu với các nước trên thế giới và các nước trong khu vực. GTVT có liên quan chặt chẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH đất nước và hội nhập thế giới. Hệ thống GTVT bao gồm : giao thông đường bộ, đưòng sắt, đưòng thuỷ nội địa và đường hàng không.
— Xem thêm —