Dự thảo tiêu chí xây dựng trường học thận thiện HS tích cực

Lượt xem: 214
Số trang: 5
Mã số: 332781
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Dự thảo
Các tiêu chí đánh giá
trường học thân thiện, học sinh tích cực
Giáo dục mầm non
I. Nội dung và tiêu chí
Nội dung 1: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn ( 25 điểm)
Gồm các tiêu chí sau:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1.Trường đủ diện tích, có khuôn viên, tường bao (hàng rào), cổng, biển trường,
đảm bảo an toàn và vệ sinh trường học.
2. Phòng học an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi phù
hợp với lứa tuổi mầm non.
3. Sân chơi, vườn trường được quy hoạch hợp lý, cây bóng mát, cây ăn quả
cây hoa, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, gần gũi với trẻ. Hệ thống rác, nước thải được xử lý tốt.
4. đầy đủ nvệ sinh cho trẻ (nam riêng, nữ riêng); các thiết bị vệ sinh
phù hợp, thuận tiện và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Có đủ nước sạch, đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt của nhà trường.
5. Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng mua, bán thực
phẩm sạch và được y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận.
Nội dung 2: Giáo viên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ có hiệu
quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ mầm non ( 25 điểm)
Gồm các tiêu chí sau:
1.Giáo viên gần gũi, yêu thương, tôn trọng đối x công bằng với trẻ, đảm bảo
an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.
2.Giáo viên luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, có tinh thần sáng
tạo, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3.Tích cực đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. . Biết
khai thác các tình huống trong cuộc sống để giáo dục trẻ, tạo hội, khuyến khích trẻ
sáng tạo; biết tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với đặc điểm nhân cuả
trẻ, tránh các biểu hiện áp đặt đối với trẻ.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4.Tích cực sưu tầm và tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, hát những bài hát
dân ca phù hợp với đặc điểm lứa tuổi.
5.Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
Nội dung 3: Trẻ hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện ( 20 điểm)
Gồm các tiêu chí sau:
1.Trẻ được yêu thương, n trọng an toàn, được chủ động tham gia vào các
hoạt động học tập, vui chơi, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân; hứng thú, tự tin, biết
hợp tácchia sẻ khi tham gia vào các hoạt động tập thể.
2.Trẻ sạch sẽ, mạnh dạn, hoạt bát, lễ phép, nnếp, thói quen v sinh cá nn
tốt, biết giữ gìn vệ sinh chung phù hợp với lứa tuổi.
3.Trẻ yêu thích biết chăm c, bảo vệ cây xanh, vật nuôi, nề nếp và thói
quen tốt trong thực hiện luật an toàn giao thông.
4.Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các trò chơi dân gian, biết một số bài hát dân
ca, ca dao, đồng dao.
Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh ( 15 điểm)
Gồm các tiêu chí sau:
1.Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch c thể thực hiện các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, tổ chức sinh hoạt lễ hội theo chủ đề phù hợp với điều
kiện địa phương.
2.Nhà trường tổ chức mỗi năm ít nhất 1 lần cho trẻ tham quan địa danh, di ch
lịch sử, n hđịa phương hoặc tổ chức các buổi nói chuyện về lịch sử, văn hóa, ng
nghề tại địa phương .
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 04:37:31
1.Trường đủ diện tích, có khuôn viên, tường bao (hàng rào), cổng, biển trường, đảm bảo an toàn và vệ sinh trường học. 2. Phòng học an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non. 3. Sân chơi, vườn trường được quy hoạch hợp lý, có cây bóng mát, cây ăn quả và cây hoa, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, gần gũi với trẻ. Hệ thống rác, nước thải được xử lý tốt. 4. Có đầy đủ nhà vệ sinh cho cô và trẻ (nam riêng, nữ riêng); các thiết bị vệ sinh phù hợp, thuận tiện và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Có đủ nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhà trường. 5. Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng mua, bán thực phẩm sạch và được y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận. 1.Trường đủ diện tích, có khuôn viên, tường bao (hàng rào), cổng, biển trường, đảm bảo an toàn và vệ sinh trường học. 2. Phòng học an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non. 3. Sân chơi, vườn trường được quy hoạch hợp lý, có cây bóng mát, cây ăn quả và cây hoa, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, gần gũi với trẻ. Hệ thống rác, nước thải được xử lý tốt. 4. Có đầy đủ nhà vệ sinh cho cô và trẻ (nam riêng, nữ riêng); các thiết bị vệ sinh phù hợp, thuận tiện và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Có đủ nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhà trường. 5. Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng mua, bán thực phẩm sạch và được y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận. Dự thảo C ác tiêu chí đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực Giáo dục mầm non I. Nội dung và tiêu chí Nội dung 1: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn ( 25 điểm) Gồm các tiêu chí sau: 1. Trường đủ diện tích, có khuôn viên, tường bao (hàng rào), cổng, biển trường, đảm bảo an toàn và vệ sinh trường học. 2. Phòng học an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non. 3. Sân chơi, vườn trường được quy hoạch hợp lý, có cây bóng mát, cây ăn quả và cây hoa, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, gần gũi với trẻ. Hệ thống rác, nước thải được xử lý tốt. 4. Có đầy đủ nhà vệ sinh cho cô và trẻ (nam riêng, nữ riêng); các thiết bị vệ sinh phù hợp, thuận tiện và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Có đủ nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhà trường. 5. Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hợp đồng mua, bán thực phẩm sạch và được y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận. Nội dung 2: Giáo viên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ mầm non ( 25 điểm) Gồm các tiêu chí sau: 1.Giáo viên gần gũi, yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. 2.Giáo viên luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, có tinh thần sáng tạo, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 3.Tích cực đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. . Biết khai thác các tình huống trong cuộc sống để giáo dục trẻ, tạo cơ hội, khuyến khích trẻ sáng tạo; biết tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với đặc điểm cá nhân cuả trẻ, tránh các biểu hiện áp đặt đối với trẻ. 4.Tích cực sưu tầm và tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, hát những bài hát dân ca phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. 5.Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Nội dung 3: Trẻ hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện ( 20 điểm) Gồm các tiêu chí sau: 1.Trẻ được yêu thương, tôn trọng và an toàn, được chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân; hứng thú, tự tin, biết hợp tác và chia sẻ khi tham gia vào các hoạt động tập thể. 2.Trẻ sạch sẽ, mạnh dạn, hoạt bát, lễ phép, có nề nếp, thói quen vệ sinh cá nhân tốt, biết giữ gìn vệ sinh chung phù hợp với lứa tuổi. 3.Trẻ yêu thích và biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi, có nề nếp và thói quen tốt trong thực hiện luật an toàn giao thông. 4.Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các trò chơi dân gian, biết một số bài hát dân ca, ca dao, đồng dao. Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh ( 15 điểm) Gồm các tiêu chí sau: 1.Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, tổ chức sinh hoạt lễ hội theo chủ đề phù hợp với điều kiện địa phương. 2.Nhà trường tổ chức mỗi năm ít nhất 1 lần cho trẻ tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phương hoặc tổ chức các buổi nói chuyện về lịch sử, văn hóa, làng nghề tại địa phương . 3.Tổ chức nhiều trò chơi dân gian, sưu tầm ca dao, bài hát dân ca và các hoạt động vui chơi tích cực phù hợp với trẻ. Nội dung 5: Huy động sự tham gia của cộng đồng( 15 điểm) Gồm các tiêu chí sau: 1. Nhà trường tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp các tổ chức đoàn thể: văn hoá, đoàn thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền phong trào xây dựng “trường ...
— Xem thêm —
Bình luận