Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-15 19:07:10
1 ~ あげく ( に) 意味: Sau khi đã ~, rốt cuộc ... 接続: [ 動 - た形;名 - の ] +あげく 例文: さんさん迷ったあげく、大学院には行かないこと にした。 Sau khi đã đi lạc tới lui, cuối cùng tôi quyết định không đi học cao học nữa. ~ あまり 意味: Do ~[làm gì] quá nhiều mà ... 接続: [ 動 - 辞書形 / た形;な形 - な;名 - の ] +あまり 例文: 子どもの将来を思うあまり、厳しすぎることを言 ってしまった。 Do quá lo lắng cho tương lai con cái mà tôi lỡ nói những lời quá khắc nghiệt. -- い -- ~ 以上 ( は ) 意味: Một khi đã ~ [thì phải ...] (chỉ nghĩa vụ) 接続: [ 動・い形・な形・名 ] の名詞修飾型+以上  < [ な形 - な;名 - の ]becomes [ な形 - である;名 - である ] > 例文: 日本に住んでいる以上、日本の法律を守らなけれ ばならない。 Một khi đã sống ở Nhật Bản thì phải tuân thủ pháp luật Nhật Bản. 類語: 「 ~ からには」 注 意 : [ なければならない / てはいけない / てください / だろう ] ~ 一方 / ~ 一方では 意味: Trong khi [vế 1] thì [vế 2, chỉ đối lập] 接続: [ 動・い形・な形・名 ] の名詞修飾型+一方 < [ な 形・名 ] use [ である ] > 例文: 私の仕事は夏は非常に忙しい一方、冬は暇になる。 Công việc của tôi mùa hè thì cực kỳ bận mà mùa đông thì lại nhàn. ~ 一方だ 意 味: Chỉ toàn là ~ (chỉ việc gì tiếp tục không dừng) 接続: [ 動 - 辞書形 ] +一方だ 例文: 最近、パソコン通信の利用者は増える一方だ。 Gần đây, số người dùng truyền thông máy tính chỉ toàn tăng lên. ~ うえ ( に ) 意味: Thêm vào ~ / Cùng v ới [việc] ~ 接続: [ 動・い形・な形・名 ] の名詞修飾型+うえ 例文: 今年のインフルエンザは高熱が出るうえ、せきも ひどい。 Dịch cúm năm nay cùng với việc bị sốt cao tôi còn bị ho nặng nữa. ~ 上で ( は ) / ~ 上での / ~ 上でも / ~ 上の A 意味: Sau khi đã ~ [ m ới] ... 接続: [ 動 - た形;名 - の ] +上で 例文: みんなの意見を聞いた上で決めました。 Tôi đquyết định sau khi đã nghe hết ý kiến của mọi người. B 意味: Khi [làm gì đó] 接続: [ 動 - 辞書形;名 - の ] +上で 例文: 日本の会社で働く上で、注意しなければならな いことは何でしょうか。 Khi làm việc ở công ty của Nhật thì cần chú ý việc gì ạ? ~ 上は 意味: Một khi ~ [thì phải ...] 接続: [ 動 - 辞書形 / た形 ] +上は 例文: 約束を む す 結 ぶ上は、条件を慎重に検討すべきである。 Một khi thỏa thuận thì phải xem xét các điều khiện một cách cẩn thận. Blog : hoctiengnhatpro.blogspot.com để hiểu thêm. - mỗi file mình chỉ đưa 1 ít lên để bạn xem nội dung. Gần 300 file sách ,file nghe và gần 20 file bài giảng tiếng nhật từ sơ cấp đến cao cấp với giá 100.000 đ hãy liên hệ ya hoo : hiroshiheian hoặc hiroshiheian@yahoo.com.vn ( khi gui email xin vui long de lai sdt de chung toi lien lac voi ban ) - các bài giảng được dịch sang tiếng việt hoàn toàn : gồm giáo trình luyện thi , mina , kanji , ngữ pháp , từ vựng , tính từ i-na-shi , theo chủ đề .... - nếu bạn có sách trong tay mà không có sự hướng dẫn và giải thích chắc hẳn rất khó học . - thích hợp cho các bạn không có thời gian, không muốn đến trung tâm hay tự học tiếng nhật. - bạn có thể thanh toán qua ngân lượng , bảo kim , chuyển khoản , card điện thoại.
— Xem thêm —
Bình luận