Báo cáo tốt nghiệp: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở công ty xây dựng số 9

Lượt xem: 204
Số trang: 37
Mã số: 331647
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 37
Sao chép
Luận văn tốt nghiệp
TRƯỜNG.............................
KHOA…………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIP
ĐỀ TÀI:
Mt sbiện pháp hoàn thiện công
c quản trnhân lực Công ty
xây dựng số 9
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Luận văn tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI I ĐU
Đ ớc ta th thực hiện tốt q tnh ng nghip hoá, hiện đại hoá t
chúng ta phải c trọng nhiều tới quản tr nn lực, nguồn nhân lực là yếu t
quyết đnh trong quá trình phát trin đó.
Một doanh nghiệp, hay mt t chức, để có đưc một đội ngũ nhân vn đắc
lực hay một lực ng lao đng hùng hậu, t điều tc tiên doanh nghip đó
hay t chc đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải khoa học
trong công tác quản trị nhân lực. Đó nắm được yếu t con ngưi đã nắm
trong tay được n nửa tnh công.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Luận văn tốt nghiệp
Tổ chức quản để tối ưu hoá, năng suất lao động nghiệp vụ chủ yếu
của quản trị nhân lực đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc
đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy
tầm quan trọng sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực
trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt trong các doanh nghiệp Nhà
nước với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực trong các
doanh nghiệp nói chung công tác quản trị nhân lực của Công ty xây dựng số 9,
cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập em chọn đề tài: "Một số biện
pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ng ty xây dựng số 9" để viết luận
văn tốt nghiệp.
Luận văn của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 2 chương:
Cơng I: Thc trạng vcông c qun trnhân lực tại Công ty xây dựng s 9
Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại
Công ty xây dựng số 9.
3
Tải xuống 5,000₫ (37 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-04 07:05:51
Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác quản trị nhân lực của Công ty xây dựng số 9, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9" để viết luận văn tốt nghiệp. Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác quản trị nhân lực của Công ty xây dựng số 9, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9" để viết luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp TR ƯỜNG............................. KHOA………………….. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9 1 Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công. 2 Luận văn tốt nghiệp Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác quản trị nhân lực của Công ty xây dựng số 9, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập em chọn đề tài: " Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9" để viết luận văn tốt nghiệp. Luận văn của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng số 9 Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty xây dựng số 9. 3 Luận văn tốt nghiệp PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 1. Sự ra đời và hoạt động của công ty Công ty xây dựng số 9 Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hạng I (một) trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, thành lập từ tháng 3 năm 1976. Với trên 28 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Đầu tư và Xây dựng, Công ty đã và đang xây dựng nhiều loại công trình và dự án đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Thủ Đô Hà Nội và các địa phương khác. Công ty đã từng bước tạo dựng cho mình truyền thống xây dựng vẻ vang, đảm bảo uy tín và chất lượng với bạn hàng trong, ngoài nước. - Công ty Xây dựng Đông Anh được thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm ...
— Xem thêm —
Bình luận