Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-19 18:36:26
Kiến thức: - Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất , ngắn hơn và ngắn nhất. - Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ - Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 2. Giáo án Chủ đề : Phương tiện giao thông Lớp Mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi ) Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng I. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức: - Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất , ngắn hơn và ngắn nhất. - Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ - Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 2. Kĩ năng : - Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối tượng với nhau thông qua một vật gián tiếp - Ôn kĩ năng đo cho trẻ 3. Phát triển tư duy và ngôn ngữ: - Cháu nói đúng, rõ ràng các thuật ngữ toán học dài nhất, ngắn hơn và ngắn nhất 3. Chuẩn bị: - Cô tàu lửa, các phương tiện giao thông, các tuyến đường giao thông - Trẻ các hình tàu lửa ngắn nhất , dài hơn và dài nhất - Các đồ chơi để chơi trò chơi II.Phương pháp tổ chức: - Phương pháp chủ đạo là phương pháp lu yện tập chủ yếu là trò chơi. - Phương pháp hỗ trợ là phương pháp trực quan hình ảnh và phương pháp dùng lời. III. Bộ môn tích hợp: - Môn tích hợp : môi trường xung quanh, âm nhạc, tạo hình IV. Tiến trình: Các bước tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Dự kiến tình huống Hoạt động 1: ổn định và vào bài - Hát “ đoàn tàu nhỏ xíu ” - Có điện thoại của bác gấu mời lớp mình đi ăn sinh nhật theo con nhà bác gấu như thế ta phải đi bằng - Trẻ cùng hát với cô - Trẻ trả lời theo từng băng đường mà cô đưa ra - Đường bộ – xe buýt , xe ô tô, xe máy - Đường thủ y – tàu , Hoạt động 2: Hoạt động 3 : Trò chơi chuyển tiếp trò chơi “ the wheels on the bus ” Hoạt động 4 : trò chơi ngắn dài phương tiện gì ? - Bây giờ các con xem cô đã chuẩn bị xe gì cho lớp mình nha. - Xe gì đây các con ? - Cô có mấy chiếc xe lửa ? - Các chiếc xe lửa này có màu gì nè? - Chiếc màu đỏ có mấy toa nhỉ ? (chiếc có 5 toa ) - Vì sao con biết? - Chiếc màu xanh có mấy toa ? (chiếc có 7 toa ) - Chiếc màu vàng có mấy toa ? (chiếc có 9 toa ) - Các con xem các xe này có bằng nhau không? -Vì sao con biết ? - Có cách nào để chúng ta xem các xe bằng nhau hay không nhỉ ? - Bạn nào có cách khác? Cô chia trẻ ra làm 3 nhóm và cho trẻ thử dùng các dây khi cô hát đến nào dùng dây màu đỏ ta đo xem coi tàu ai lớn thì trẻ sẽ dùng dây để đặt vào tàu dài nhất và đưa lên và dùng dây vàng đo tàu bé nhất. Dùng dây xanh để đo tàu ngắn hơn.sau đó trẻ sẽ chạy xếp các dây theo thứ tự mà cô yêu cầu Khi cô hô khẩu lệnh nào thi trẻ để tay theo khẩu lệnh đó .Ví dụ cô hô dài thì trẻ để tay dài, ngắn hơn trẻ để tay ngắn hơn và ngắn nhất trẻ để tay ngắn nhất - Trẻ quan sát - Trẻ trả lời câu hỏi của cô - Màu đỏ, màu xanh, màu vàng - 5 toa - Con đếm - 7 toa - 9 toa - Dạ không - Con đếm - Trẻ trả lời con sẽ đo -Trẻ trả lời con sẽ đặt các tàu ở cạnh nhau - Trẻ tham gia trò chơi canô - Đường sắt – xe lửa - Đường hàng ...
— Xem thêm —
Bình luận