Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 3 - Chương 1

Lượt xem: 602
Số trang: 0
Mã số: 330276
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-05 04:28:57
Theo yêu cầu của bạn đọc, trong tập 3 này chúng tôi minh họa bằng hai ngôn ngữ lập trình là Pascal và Dev-C++. Pascal là ngôn ngữ lập trình mang tính sư phạm cao và được dùng để giảng dạy trong nhà trường phổ thông theo chương trình hiện hành. Dev-C++ là môi trường mã nguồn mở được các bạn sinh viên yêu thích và thường được chọn làm môi trường lập trình trong các cuộc đua tài quốc gia và quốc tế. Cả hai môi trường Free Pascal và Dev-C++ đều được cung cấp miễn phí trên Internet. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa về nội dung và hình thức trình bày của bộ sách.Chương 1 Các thuật toán trên String 1.1 Xâu kí tự Xâu kí tự là một dãy các kí tự viết liền nhau. Các kí tự được lấy từ một bảng chữ cái cho trước, thông thường là bảng mã ASCII. Trong các bài toán tin, kí tự thường được hiểu là chữ cái viết HOA hoặc viết thường theo trật tự bố trí trong bảng chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Có thể hiểu xâu kí tự là một mảng một chiều chứa các kí tự. Đôi lúc ta gọi vắn tắt là xâu. Hiểu theo nghĩa này ta có thể khai báo xâu kí tự như sau: Theo yêu cầu của bạn đọc, trong tập 3 này chúng tôi minh họa bằng hai ngôn ngữ lập trình là Pascal và Dev-C++. Pascal là ngôn ngữ lập trình mang tính sư phạm cao và được dùng để giảng dạy trong nhà trường phổ thông theo chương trình hiện hành. Dev-C++ là môi trường mã nguồn mở được các bạn sinh viên yêu thích và thường được chọn làm môi trường lập trình trong các cuộc đua tài quốc gia và quốc tế. Cả hai môi trường Free Pascal và Dev-C++ đều được cung cấp miễn phí trên Internet. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa về nội dung và hình thức trình bày của bộ sách.Chương 1 Các thuật toán trên String 1.1 Xâu kí tự Xâu kí tự là một dãy các kí tự viết liền nhau. Các kí tự được lấy từ một bảng chữ cái cho trước, thông thường là bảng mã ASCII. Trong các bài toán tin, kí tự thường được hiểu là chữ cái viết HOA hoặc viết thường theo trật tự bố trí trong bảng chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Có thể hiểu xâu kí tự là một mảng một chiều chứa các kí tự. Đôi lúc ta gọi vắn tắt là xâu. Hiểu theo nghĩa này ta có thể khai báo xâu kí tự như sau:
— Xem thêm —