Âm nhạc lớp 3 - Kể Chuyện Âm Nhạc - Giới Thiệu Tên Nốt Nhạc

Số trang: 4
Mã số: 329386
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
K Chuyn Am Nhc
- Gii Thiu Tên Nt Nhc
-
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I/Mc tiêu:
- Hc sinh biết u chuyn Heo Vi Am Nhc qua câu chuyn
các em hiu thêm v heo mt loài cá thông minh thân thin vi con
người.
- Hc sinh bt đầu làm quen vi nt nhc.
II/Chun b ca giáo viên:
- Nhc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chun c bài hát.
III/Hoạt động dy hc ch yếu:
- Ổn định t chc lp, nhc hc sinh sửa tư thế ngi ngay ngn.
- Kim tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã hc.
- Bài mi:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt Động Ca Giáo Viên HĐ Của Hc Sinh
* Hoạt động 1: K chuyn “Ca Heo Vi Am Nhc”.
- Giáo viên đọc chm din cm u chuyn .
- Chi hc sinh xem nh ca Cá Heo.
- Giáo viên hi hc sinh Em nào th nói nhng hiu biết
ca mình v loài cá heo?
- Giáo viên cho học sinh xung phong đọc li.
- Giáo viên đọc li câu chuyn cho hc sinh ghi nh.
* Hoạt động 2: Gii Thiu Nt Nhc
- Giáo viên gii thiu v nt nhc.
- Giáo viên k khuông nhc khoá nhc lên bng gii
thiu.
- Giáo viên lần lưt ghi by nt nhc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol,
La, Si,” lên khuông nhc và yêu cu học sinh đọc theo cao
độ tên ca các nt nhc.
- Giáo viên mi hc sinh lên bảng đọc li.
- HS lng nghe.
- HS xem nh.
- HS phát biu.
-HS đc li.
- HS lng nghe.
- HS chú ý.
- HS thc hin.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-16 09:08:09
- Học sinh biết câu chuyện Cá Heo Với Am Nhạc và qua câu chuyện các em hiểu thêm về cá heo một loài cá thông minh thân thiện với con người. - Học sinh bắt đầu làm quen với nốt nhạc. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.
— Xem thêm —