Giáo trình Tâm lý học quản trị kinh doanh

Số trang: 99
Mã số: 327330
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 99
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-05 09:07:12
Tài liệu tham khảo ngành quản trị kinh doanh. Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử.Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý người cần nắm một số đặc điểm cơ bản sau: Tâm lý là hiện tượng tinh thần là đời sống nội tâm của con người.
— Xem thêm —