Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Số trang: 6
Mã số: 326861
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-16 07:25:23
Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Mẫu cây mây, cây đậu Hà Lan, cây hành còn lá xanh, củ dong ta, cành xương rồng. Tranh cây nắp ấm, cây bèo đất. Chuẩn bị trò chơi như SGV. - HS: Sưu tầm mẫu theo nhóm đã phân công Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu chức năng của lá? 3. Bài học GV treo tranh cây nắp ấm giới thiệu lá của cây cho HS so sánh với một lá bình thường để suy ra lá biến dạng nhằm thực hiện chức năng khác. Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại lá biến dạng Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm: Quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK trang 83. - GV quan sát các nhóm, có thể giúp đỡ động viên nhóm yếu, nhóm học khá thì yêu cầu có kết quả nhanh và đúng. - GV cho các nhóm trao đổi kết quả. - GV chữa bằng cách cho chơi trò chơi “Thi điền bảng liệt kê” - HS hoạt động nhóm cùng quan sát mẫu kết hợp với các hình 25.1....25.7 SGK trang 84 - HS tự đọc mục  và trả lời các câu hỏi mục  SGk trang 83. - Trong nhóm thống nhất ý kiến, cá nhân hoàn thành bảng SGK trang 85 vào vở. - Đại diện nhóm trình bày, các nhó m khác nhận xét, bổ sung. + GV treo bảng liệt kê lên bảng, gọi 7 nhóm tham gia, bốc thăm xác định tên mẫu vật nhóm cần điền. + Yêu cầu mỗi nhóm thặt các mảnh bìa có ghi sẵn đặc điểm, hình thái, chức năng.... gài vào ô cho phù hợp. + GV thông báo luật chơi: thành viên của nhóm chọn và gài vào phần của nhóm mình. - GV nhận xét kết quả và cho điể m nhóm làm tốt. - GV thông báo đáp án đúng để HS điều chỉnh. - GV yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” để biết thêm 1 loại lá biến dạng nữa (lá của cây hạt bí). - Sau khi HS bốc thăm tên mẫu cứ 3 người lên chọn mảnh bìa để gắn vào vị trí. Chú ý: Trước khi lên bảng HS nên quan sát lại mẫu hoặc tranh để gắn bìa cho phù hợp. - Các nhóm theo dõi nhận xét, bổ sung. - HS nhắc lại các loại lá biến dạng, đặc điểm hình thái và chức năng chủ yếu của nó. Tiểu kết: STT Tên vật Đặc điẻm hình thái của Chức năng của lá Tên lá mẫu lá biến dạng biến dạng biến dạng 1 Xương rồng - Dạng gai nhọn - Làm giảm sự thoát hơi nước - Lá biến thành gai 2 Đậu Hà Lan - Lá nhọn có dạng tua cuốn - Giúp cây leo cao - Tua cuốn 3 Lá cây mây - Lá ngọn có dạng tay móc - Giúp cây leo cao - Tay móc 4 Củ giềng - Lá phủ trên thân rễ, vảy mỏng, nâu nhạt - Che chở và bảo vệ cho chồi của thân rễ - Lá vảy 5 Củ hành - Bẹ lá phình to thành vảy, màu trắng - Chứa chất dự trữ - Lá dự trữ 6 Cây bèo đất - Trên lá có rất nhiều lông, tuyến tiết chất dính, thu hút và hiêu hóa mồi. - Bắt và tiêu hoá mồi - Lá bắt mồi 7 Cây nắp ấm - Gân lá phát triển thành cái bình có nắp ...
— Xem thêm —
Bình luận