Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Trịnh – Nguyễn phân tranh

Số trang: 4
Mã số: 326758
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 11:47:03
A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước , tính hính kính tế sa sút : + Từ thế kỉ XVI , triều đình nhà Lê suy thoái , đất nước từ đây bị chia cắt thánh Nam triều và Bắc triều , tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài . + Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước là do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến . + Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân dân ngày càng khổ cực : đời sống đói khát , phải đi linh chết trận , sản xuất không phát triển . - Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra gianh giới chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài B CHUẨN BỊ - Bản đồ VN thế kỉ XVI – XVII . - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
— Xem thêm —